top

Światłowodowe

Kable światłowodowe to kable zawierające włókna światłowodowe, które stanowią medium do transmisji sygnału, w tym wypadku fali elektromagnetycznej w zakresie podczerwieni. Jako takie są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne a ich szczególną cechą jest możliwość przesyłania danych z ogromną przepływnością, sięgającą setek Gib/s.

Szczegółowa budowa kabla światłowodowego zależy od konkretnego zastosowania (miejsca i sposobu instalacji, oraz odległości, na jaką odbywać się będzie transmisja), ale ogólnie można wyróżnić kilka elementów składowych:

  • opcjonalny element centralny
  • włókno światłowodowe
  • tuba ochronna
  • uszczelnienie
  • wzmocnienie
  • powłoka zewnętrzna

W zależności od ilości przesyłanych modów (fal) świetlnych, włókna światłowodowe dzieli się na jednomodowe i wielomodowe.

Włókna jednomodowe cechuje niska dyspersja i tłumienność, dzięki czemu nadają się do transmisji na duże odległości. Ze względu na minimum tłumienności, w telekomunikacji do przesyłu używa się  fal o długości 1550 nm (III okno transmisyjne) i 1310 nm (II okno transmisyjne). Światłowody jednomodowe umożliwiają transmisję w technologii xWDM, co pozwala na osiągnięcie przepływności rzędu Tib/s.
W literaturze i specyfikacjach kabli światłowodowych spotyka się następujące oznaczenia włókien jednomodowych: 9/125, SM, G.652, G.653, G. 655, G. 657 A, G. 657 B. W kablach światłowodowych produkowanych przez TELE-FONIKĘ Kable włókna tego typu oznacza się literami J (włókna z nieprzesuniętą dyspersją) i Jn (włókna z niezerową dyspersją).

Włókna wielomodowe przenoszą wiele modów światła. Ze względu na dyspersję używa się ich głównie do transmisji na krótsze odległości, np. w obrębie jednego budynku. Do przesyłu stosuje się fale o długości 850 nm i 1300 nm.
W oznaczeniach kabli wielomodowych podaje się średnicę rdzenia włókna i pokrywającej go warstwy ochronnej (tzw. płaszcza), np. włókno oznaczone jako 50/125 ma rdzeń o średnicy 50 µm i płaszcz o średnicy 125 µm. Zamiennie stosuje się oznaczenie G 50. Innym często stosowanym włóknem wielomodowym jest włókno 62,5/125, zamiennie oznaczane jako G 62,5.

Ze względu na budowę i zastosowanie, kable światłowodowe można podzielić na:

  • wewnętrzne - stosowane wewnątrz budynków czy konstrukcji budowlanych, np. tuneli
  • zewnętrzne – stosowane na zewnątrz budynków. W tej kategorii mieszczą się kable samonośne, do kanalizacji ściekowej oraz specjalnego zastosowania
  • uniwersalne – dzięki swojej konstrukcji można ich używać zarówno w instalacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych
  • specjalnego zastosowania