top

Jednożyłowe w izolacji polwinitowej

Przewody te występują w zakresie napięć 300/500 V oraz 450/750 V i są objęte normami:
DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0281-7, BS 6004, NFC 32-201-3, NFC 32-201-7, PN HD 21.3 S3 oraz PN HD 21.7 S2.

Przewody o napięciu znamionowym 300/500 V przeznaczone są do montowania wewnątrz urządzeń i w oprawach oświetleniowych. Układa się je na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach, wyłącznie do obwodów sygnalizacyjnych lub sterujących.

Przewody o napięciu znamionowym 450/750 V przeznaczone są do układania w rurach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych. Do stałych zabezpieczeń instalacji wewnątrz lub na zewnątrz urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych na napięcie przemienne do 1000 V lub napięcie stałe do 750 V.

W obydwu przypadkach konstrukcje zakładają budowę z żyły:
- jednodrutowej - H05V-U (300/500V) oraz H07V-U (450/750V)
- wielodrutowej sztywnej - H05V-R (300/500V) oraz H07V-R lub 6491X (450/750V)
- wielodrutowej giętkiej - H05V-K (300/500V) oraz H07V-K (450/750V)

Przewody te mogą być również izolowane polwinitem ciepłoodpornym, co sprawia iż maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu wzrasta z +70 °C do +90 °C – oznaczenia odpowiednio: H05V2-U, H05V2-R, H05V2-K, H07V2-U, H07V2-R oraz H07V2-K.

Przewody te mogą również być produkowane w izolacji bezhalogenowej wg DIN VDE 0282-9, BS7211 i PN-HD 22.9 S33.

Do instalacji na powierzchni lub w rurach instalacyjnych szczególnie w miejscach narażonych na pożar, gdy emisja szkodliwych dymów i gazów trujących musi być ograniczona.

Produkty przykładowe:
H05Z-U, H05Z-R, H05Z-K
H07Z-U, H07Z-R oraz H07Z-K, UK Ref. 6491B