TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
08.09.2022

TFKable obecna podczas 35. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2022

TFKable obecna podczas 35. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2022

TFKable obecna podczas 35. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2022


W dniach 13-15 września 2022 r. w Bielsku Białej odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów ENERGETAB 2022. Wydarzenie, to podobnie jak w latach ubiegłych, przyciąga licznych międzynarodowych producentów oraz dostawców zaawansowanych technologii, oferujących najlepsze, dostępne rozwiązania do przesyłu energii elektrycznej. 


TFK.Group, zaprezentuje w tym roku wdrożone i dostarczane innowacyjne i bezpieczne rozwiązania dla energetyki i przemysłu:

•    Grupa FLAMEBLOCKER: N2XH, (N)A2XH i 2XSLCH - dedykowana linia do realizacji montażu tras kablowych;
•    Kable do układania metodą mechaniczną: XRUHAKXS, NA2XS(FL)2Y i A2XS(FL)2Y;
•    Nowe konstrukcje kabli HV i EHV, wzdłużne ze spawaną taśmą aluminiową gładką lub korygowaną;
•    Innowacyjne receptury mieszanek LSOH z dodatkiem hybrydowych nanonapełniaczy do produkcji ulepszonych kabli nierozprzestrzeniających płomienia;
•    TFPowerPack - projekt badawczo-rozwojowy dotyczący budowy mobilnych magazynów energii przeznaczonych dla przedsiębiorstw;
•    Centrum B+R Laboratorium Ekstra Wysokich Napięć w Zakładzie Bydgoszcz, umożliwiające prowadzenie prac badawczych, ukierunkowanych na             
     opracowanie prototypów i wytycznych technologicznych do produkcji kabli HVAC i HVDC;
•    Produkcja i dostawa dłuższych odcinków kabli HV poprzez wzrost zdolności produkcyjnych w zakładzie Bydgoszcz
•    System serwisowej linii kablowej SN TFEasylineMVC® - kompleksowe rozwiązanie do profesjonalnej energetyki, które minimalizuje czas wyłączenia     
     prądu podczas planowanych remontów lub podczas awarii sieci elektroenergetycznej;
•    FLAMEBLOCKER 750 HDXp/HDX - nowoczesne przewody bezhalogenowe 750V w klasie reakcji na ogien Dca;
•    N2XS(FL)2Y 1x2500 400kV - wydajny i bezpieczny system do przesyłu energii elektrycznej;
•    Kable ognioodporne FLAME-X (N)HXH E90 z reakcją na ogień w klasie B2ca, potwierdzone Krajową Oceną Techniczną CNBOP;
•    Portfolio blisko 18 tysięcy konstrukcji zgodnych z wymaganiami Rozporządzenia Construction Products Regulation (CPR).
 
ENERGETAB 2022 to również spotkanie branżowe, które przyciąga ekspertów z branży, partnerów krajowych i zagranicznych oraz licznych odwiedzających, poszukujących informacji o innowacyjnych projektach i realizacjach, czy rozwiązaniach obecnych na rynku, stanowiąc doskonałą okazję do zaprezentowania obecnego zaangażowania TFK.Group m.in w ramach.:
•    Projektu DREZNO, NIEMCY - we wrześniu 2021 roku rozpoczęliśmy realizację zamówienia od Sachsen Energie AG. Zakres obejmuje dostawę i instalację
     12,5 km kabli XLPE 110 kV o konstrukcji ze zintegrowanymi modułami światłowodowymi i osprzętem kablowym wysokiego napięcia. Projekt jest jednym z
     etapów modernizacji infrastruktury energetycznej Drezna i regionu, której głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, zarówno dla
     indywidualnych mieszkańców, jak i dla zlokalizowanych tam firm. W projekcie zastosowany będzie zalecany przy długich liniach kablowych specjalny
     system, który pozwala zredukować straty przesyłowe i zwiększyć możliwe obciążenia prądowej linii kablowej.
•    Projektu BLYTHE, KALIFORNIA, USA - dostawa kabla zasilającego typu 646MCM DLO do instalacji solarnej o powierzchni 1000 akrów i mocy 125 MWac.
     Kabel został użyty przy części rozbudowy 485-megawatowej instalacji fotowoltaicznej. Odbiorcą był zakład wytwarzania energii, który zlokalizowany jest
     na pustyni w Blythe w Kaliforn.
•    Projektu GUTINAS, RUMUNIA - dostarczenie kabla HV 400 kV o długości 7920 m do projektu Gutinas – Smardan Electric Line w Rumuni. Głównym
     celem projektu jest zwiększenie zdolności rumuńskiego systemu energetycznego do przyjmowania energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych
     w rejonie Dobrogea i transportu jej do ośrodków w pozostałej części kraju.
•    Projektu GSM-R, POLSKA - dostawa blisko 8000 km kabli światłowodowych i miedzianych do systemu GSM-R, który w przyszłości będzie precyzyjnie i
     bezpiecznie zarządzał ruchem kolejowym. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na połowę 2023 roku System GSM-R stworzony
     został w oparciu o podstawowy system GSM. Rozszerzono go jednak o dedykowane funkcje potrzebne do zarządzania ruchem pociągów oraz do     
     eksploatacji i utrzymaniu infrastruktury kolejowej. System umożliwia szybszą i bardziej precyzyjną wymianę informacji pomiędzy pracownikami       
     odpowiedzialnymi za ruch pociągów.
     Dzięki temu zarządzanie ruchem kolejowym jest bardziej precyzyjne oraz zapewnia sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże.
•    Projektu Przemysłowe magazyny energii - NCBiR przyznał TFKable dofinansowanie na projekt rozwoju przemysłowych, mobilnych magazynów energii. W
     ramach powołanego konsorcjum wraz z Politechniką Lubelską oraz MPK Lublin rozpoczęliśmy pracę nad prototypami w oparciu o nowoczesne
     technologie, które w najbliższych latach zrewolucjonizują rynek energetyczny. Systemy te będące podstawą „zielonej energetyki”, będą produkowane i
     dalej rozwijane przez inżynierów TFK.Group.
•    Uruchomionego Laboratorium Kabli Ekstra Wysokich Prędkości w Zakładzie Kraków-Bieżanów, GrupaTFKable – gdzie prowadzone są prace badawcze
     nad rozwojem konstrukcji przewodów o izolacji i powłoce gumowej, mających zastosowanie w aplikacjach mobilnych wysokich prędkości oraz
     wykorzystywanych w wielkogabarytowych maszynach i urządzeniach przeładunkowych i transportowych.
     TFK.Group oprócz wdrożonych i dostarczanych innowacyjnych rozwiązań będzie prezentowała próbki kabli średnich i wysokich napięć oraz 1 kV, w tym
     spełniających wymogi CPR, jak również te które zostały dostarczone w ramach globalnych realizacji do projektów z branży energii odnawialnej
     – wspólnie z JDR Cable Systems m.in. dostarczony w 2019-2020 AC XLPE submarine cable 3x800 mm²  ALU z integrowanym FO 36xSM + 12xMM w
     ramach Seamade Offshore Windfarm, zlokalizowana w Belgian Nort Sea o długości 78 km.
 
 Dowiedz się więcej: 
35. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB
Czas trwania: 13 - 15 września
Godziny otwarcia: 13 -14 września w godz. od 9:00 do 17:00 i 15 września w godz. od 9:00 do 15:00
Adres: 43- 316 Bielsko Biała, al. Armii Krajowej 220 - GPS: N49 47′ 1.0536″ ; E19 1′ 33.6864″
TFK.Group #stoisko A22
Więcej informacji o ENERGETAB 2022: www.energetab.pl