TELE-FONIKA Kable S.A.
Informacje
27.07.2017

Komunikat

Komunikat

Grupa TELE-FONIKA oraz Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków w Krakowie informują, że  podjęte wspólne działania weryfikujące dokumenty z dnia 21 lipca 2017 roku pozwalają na stwierdzenie, że ani pełnomocnik potencjalnego Nabywcy, ani Nabywca nie dają rękojmi prawidłowego prowadzenia procesu sprzedaży akcji Wisła Kraków S.A. – nie są wiarygodni.

Dlatego też - wspólnie - nie mamy wątpliwości, że dla zachowania  dobrego imienia wszystkich zaangażowanych Stron - Wisły Kraków S.A., Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków oraz Grupy TELE-FONIKA - negocjacje z Nabywcą, czy też jego pełnomocnikiem nie mogą być prowadzone. W konsekwencji temat sprzedaży Wisły Kraków S.A. uważamy za zamknięty. 

Jeszcze raz podkreślamy, iż kwestia zbycia akcji Klubu stała się bardziej faktem medialnym, który zaistniał przed dokonaniem weryfikacji potencjalnego Nabywcy i jego rzeczywistych intencji. Niestety po raz kolejny okazało się, iż medialne spekulacje w sposób istotny utrudniały działania, ķtóre winny być prowadzone w sposób spokojny i wyważony, a nie pod presją nieprawdziwych plotek urastających w mediach do miana wiarygodnych informacji.

We wspólnej ocenie TS Wisła oraz Grupy TELE-FONIKA niniejszy komunikat definitywnie kończy temat i ucina wszelkie spekulacje w tym zakresie.