TELE-FONIKA Kable S.A.
Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017

Z ogromną przyjemnością przedkładamy pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017, obejmujący najważniejsze informacje dotyczące Grupy TFKable

Pragniemy podkreślić, że publikacja raportu jest z jednej strony podsumowaniem 25-lecia globalnej działalności oraz prezentacją ukierunkowanego podejścia, zgodnie z przyjętą zdywersyfikowaną strategią rozwoju Grupy TFKable wobec pracowników, partnerów, społeczności, w których funkcjonujemy oraz odpowiedzialności względem środowiska. Dlatego też, ze szczególną uwagą ujęliśmy kwestie związane z zachowaniem najwyższych standardów w produkcji, z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, z wdrażaniem innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań dla przemysłu, z rozwojem i zaangażowaniem naszych pracowników oraz z naszą efektywnością, związaną z osiąganymi wynikami środowiskowymi.

Do pobrania

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017 Pobierz