TELE-FONIKA Kable S.A.
Przewody napowietrzne

Przewody napowietrzne

Przewody napowietrzne 2

Przewody napowietrzne są podstawą rozwoju każdego uprzemysłowionego kraju. Jako część złożonej sieci, stanowią swoistego rodzaju układ krwionośny zaopatrujący odbiorców – począwszy od wielkich zakładów przemysłowych, a skończywszy na pojedynczym gospodarstwie domowym – w niezbędną energię elektryczną. Zdolność do zapewnienia wymaganych dostaw energii, decyduje z jednej strony o rozwoju ekonomicznym i postępie cywilizacyjnym, zaś z drugiej– o jakości życia każdego obywatela. Stąd też, strategicznym celem każdego rozwijającego się państwa jest zabezpieczenie ciągłego rozwoju energetycznej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej, której ważną częścią są przewody napowietrzne.

Z uwagi na zastosowanie, ich konstrukcję oraz rodzaj wykorzystanych do produkcji materiałów, przewody napowietrzne można zakwalifikować do trzech podstawowych grup:

  • przewody gołe do przesyłu i dystrybucji energii,
  • przewody izolowane do dystrybucji energii,
Przewody gołe do przesyłu i dystrybucji energii Przewody napowietrzne jedno i wielożyłowe izolowane na napięcie 0.6/1 kV

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##tctgvn#at#iuzpqat.rdb##

Wyszukiwarka produktów