TELE-FONIKA Kable S.A.
Dokumenty certyfikacyjne

Dokumenty certyfikacyjne

Deklaracje zgodności ściągnąć można w formacie pdf. Pozostałe dokumenty t.j. certyfikaty, aprobaty, świadectwa udostępniamy głównie stałym klientom – dotyczy to również typów kabli niezawartych w powyższych tabelach.

Nazwa/typ kabla:

YDY PR

Nazwa/typ kabla:

YDY

Nazwa/typ kabla:

YKSY

Nazwa/typ kabla:

H03VV-F

Nazwa/typ kabla:

XzTKMXpwn

Nazwa/typ kabla:

H05V-K

Nazwa/typ kabla:

XzTKMXpw

Nazwa/typ kabla:

LiYCY

Nazwa/typ kabla:

Z-XOTKtsdD 2÷72 włókien

Nazwa/typ kabla:

Z-XOTKtsd 2-288 włókien

Nazwa/typ kabla:

YnKY

Nazwa/typ kabla:

YKY 0,6/1 kV

Nazwa/typ kabla:

YKY 3,6/6 kV

Nazwa/typ kabla:

YKYFoy(żo)

Nazwa/typ kabla:

YKXS

Nazwa/typ kabla:

D, L

Nazwa/typ kabla:

(N)HXH

Nazwa/typ kabla:

H07RN-F 450/750 V

Nazwa/typ kabla:

GREENPAS CCSXWK

Nazwa/typ kabla:

GREENPAS CCSTWK

Nazwa/typ kabla:

AsXSn

Nazwa/typ kabla:

AL

Nazwa/typ kabla:

AFL

Nazwa/typ kabla:

AAsxsn

Nazwa/typ kabla:

N2XH