TELE-FONIKA Kable S.A.
Strefa projektanta

Strefa projektanta

Grupa TFKable w asortymencie posiada  ok 25 tys. konstrukcji, które są produkowane w 8 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w kraju i zagranicą. Oferta produktowa obejmuje kable od 1kV do 400 kV. Nasza kadra wykwalifikowanych technologów opracowuje konstrukcje zgodnie z wymaganiami stawianymi przez naszych partnerów biznesowych. Spełniamy wysokie standardy technologiczne, które zostały potwierdzone 380 certyfikatami jakościowymi na produkowane wyroby, przyznane przez 34 renomowane centra certyfikacji na świecie. Na szczególną uwagę zasługują wyroby brandowe m.in.: Flamebocker, Flame-X 950, Greenpas, TFPremium oraz TFEasyline MVC.

Jakość jest dla nas niezwykle ważna posiadamy jedyne w Polsce unowocześnione Laboratorium Prób Ogniowych, pozwalające na wykonanie prób palności kabli i przewodów oraz nowocześnie wyposażone w specjalistyczną aparaturę kontrolno – pomiarową Laboratoria Kontroli Jakości.

Dostarczamy kable do znaczących sektorów gospodarki m.in. sektor energetyczny, telekomunikacyjny, kolejowy, stoczniowy i górniczy.

Stawiamy na rozwój, dlatego w sierpniu 2017 r do Grupy TFKable dołączyła brytyjska spółkę JDR Cable Systems – czołowego producenta podmorskich kabli magistralowych i zasilających.

Spółka JDR specjalizuje się w dostarczaniu wysokowydajnych, zaawansowanych technologicznie systemów podmorskich, które znajdują zastosowanie w sektorach wydobywczych ropy naftowej i gazu oraz energii odnawialnej.

Grupa TFKable od ponad 25 lat dostarcza sprawdzone i innowacyjne rozwiązania na rynkach globalnych. Zaawansowane technologicznie produkty i usługi, zdobyły uznanie najbardziej wymagających partnerów w ramach realizowanych, globalnych przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Obecnie, z uwagi na nasze zaangażowanie wobec pracowników, partnerów, społeczności, w których funkcjonujemy oraz odpowiedzialności względem środowiska, pragniemy zachęcić Państwa do stałego kontaktu w ramach rozwijanej przez nasz platformy wiedzy.  
Strefa Projektanta, jest dla nasz szczególnym miejscem, w którym będziemy ujmować najważniejsze kwestie związane z zachowaniem najwyższych standardów w produkcji, z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, z wdrażaniem innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań dla przemysłu oraz z naszą efektywnością, związaną z osiąganymi wynikami naszych prac.

Vademecum projektanta TFKable Group

Zamienniki kabli i przewodów skrypt

   

 

 

 

 

FAQ

Rozporządzenie CPR obejmuje wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do trwałego zainstalowania – wliczając w to kable i przewody – w obiektach budowlanych, takich jak: budynki cywilne, budynki użyteczności publicznej oraz budowle inżynierskie. Cały zakres kabli i przewodów dla rynku polskim można znaleźć w Przewodniku Kabli i Przewodów objętych rozporządzeniem CPR dostępnym na stronie internetowej Grupy TFKable (https://www.tfkable.com/katalogi-i-broszury/katalogi.html).
Więcej informacji: https://www.tfkable.com/produkty/cpr.html

Specyfikacje i dokumenty techniczne opisujące odpowiednie kable i przewody, udostępniamy ściśle współpracującym z nami firmami. Jednakże, jeżeli dokumentacja techniczna wymagana jest na etapie projektowania, w celu pozyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt e-mail: ##higtup.egdytzipcip#at#iuzpqat.rdb##

W celu uzyskania wstępnej wyceny wyrobów oferowanych przez Grupę TFKable,  prosimy o kontakt e-mail: ##higtup.egdytzipcip#at#iuzpqat.rdb##

Linia przewodów instalacyjnych marki TFPremium YDY oraz  TFPremium YDYp  została opracowana na podstawie obowiązującej normy PN-E- 90068. TFPremium cechuje zwiększona odporność na działanie czynników środowiskowych, podwyższone wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz intuicyjny sposób instalacji. Przewody TFPremium zostały stworzone z myślą o instalatorach. Wprowadzono znakowanie przestrzenno-graficzne, które określa pozycję żyły Żo oraz aramidową nitkę rozdzierającą.
Więcej informacji: 
https://www.tfkable.com/aktualnosci/newsletter/newsletter-tfkable-group-tfpremium.html
https://www.tfkable.com/aktualnosci/siec-ekspercka,1286.html
https://www.tfkable.com/aktualnosci/siec-ekspercka,1295.html

Bezhalogenowe kable falownikowe naszej produkcji Flameblocker 3plus 2XSLCHK-J oraz FLAMEBLOCKER 2XSLCHK-J mają klasę reakcji na ogień wg CPR - Dca-s2,d0,a1. 
To specjalna konstrukcja kabla przeznaczona do zasilania silników z przemiennikami częstotliwości, która zachowuje pełną kompatybilność elektromagnetyczną, dzięki zastosowaniu specjalnego podwójnego ekranu EMC. Konstrukcja ta o izolacji XLPE pozwala na zwiększenie obciążalności prądowej przy jednoczesnym zachowaniu niskiej pojemności kabli.
Kable falownikowe TF2XSLCHK-J przeznaczone są do instalacji na stałe oraz do połączeń ruchomych w urządzeniach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz do linii technologicznych. Dodatkowe zastosowanie powłoki LSOH zapewnia brak szkodliwych substancji w przypadku pożaru oraz niską wartość uwalnianych dymów. 
20% większa obciążalność kabli w izolacji ze specjalnej mieszanki usieciowanego XLPE  wobec kabli gdzie na izolacji wykorzystywany jest termoplastyczny PE.

Produkujemy kable wg standardów ENEA Operator do linii kablowych NN oraz SN.
Dla linii kablowej NN przyjmuje się kable na napięcie znamionowe 0,6/ 1 kV
- kable o izolacji i powłoce zewnętrznej z polwinitu(PCV) NAYY 
- kable o izolacji z polwinitu (PCV) i powłoce zewnętrznej z polietylenu ( PE) typu  NAY2Y 
Dla linii kablowe SN przyjmuje się kable na napięcie znamionowe 12/20 kV
- kable elektroenergetyczne SN o izolacji wytłaczanej z polietylenu sieciowanego typu NA2XS(F)2Y
W celu pozyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt e-mail:  ##itrwcdadv#at#iuzpqat.rdb##

Produkujemy kable wg standardów TAURON Dystrybucja do linii kablowych NN oraz SN.
Dla linii kablowej NN przyjmuje się kable na napięcie znamionowe 0,6/ 1 kV
- kable w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej NA2XY-J
Dla linii kablowe SN przyjmuje się kable na napięcie znamionowe 12/20 kV
- kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE – XRUHAKXS
W celu pozyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt e-mail: ##itrwcdadv#at#iuzpqat.rdb##
 

Od stycznia 2018 r. wycofaliśmy z produkcji olejoodporne kable średniego napięcia. Jako zamienniki można stosować m.in. kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE - XRUHAKXS 
W celu dobrania odpowiedniego przekroju prosimy o kontakt e-mail: ##itrwcdadv#at#iuzpqat.rdb##

Na kable (N)HXH do stosowania w strefach tryskaczowych posiadamy stosowne badania z trasami BAKS.  Dodatkowo na kable bezhalogenowe mamy aprobatę techniczną, certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwo dopuszczenia.
W celu pozyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt e-mail: ##itrwcdadv#at#iuzpqat.rdb##

Grupa TFKable stale dąży do osiągnięcia najwyższych standardów międzynarodowych poprzez wprowadzanie na rynek innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań o wysokiej jakości. 
Do sprawdzonym rozwiązań o wysokim zaawansowaniu technologicznym, które pozwalają na efektywne dopasowanie naszych kabli i przewodów do kompletnych konstrukcji, zapewniając ich niezakłócone funkcjonowanie, należą m.in. 
Linia produktów FLAMEBROKER i FLAME-X 950 - kable i przewody bezhalogenowe, posiadające wymagane klasy reakcji na ogień oraz określające czynniki współistniejące, w tym wydzielania dymu, korozyjnych gazów i płonących kropli - przeprowadzono ich kategoryzację ze względu na przeznaczenie oraz sposób ich użytkowania w obiektach budowlanych tj. komercyjnych, cywilnych i przemysłowych w odniesieniu do zachowania zasad bezpieczeństwa pożarowego
Linia produktów Greenpas - przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych z unikalną trójwarstwową konstrukcją izolacji
Linia produktów TFPremium – przewody instalacyjne ze znakowaniem przestrzenno-graficznym, które określa pozycję żyły Żo oraz aramidową nitkę rozdzierającą
System TFEasylinie MVC - system serwisowej linii kablowej SN jest kompleksowym rozwiązaniem dla profesjonalnej energetyki
w celu pozyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt e-mail: ##higtup.egdytzipcip#at#iuzpqat.rdb##

TFEasyline MVC jest określeniem mobilnej linii kablowe średniego napięcia, która gwarantuje przywrócenie ciągłości zasilania w przypadkach, kiedy zostało ono przerwane. Mobilna linia kablowa minimalizuje czas wyłączenia prądu podczas planowanych remontów lub podczas awarii sieci elektroenergetycznej.
Więcej informacji: 
https://www.tfkable.com/katalogi-i-broszury/broszury.html 
https://www.tfkable.com/aktualnosci/siec-ekspercka,1295.html