TELE-FONIKA Kable S.A.
Projekty inwestycyjne

Projekty inwestycyjne

Na tej stronie znajdą się wszelkie niezbędne informacje na temat zapytań ofertowych dotyczących realizowanych przez spółkę TELE-FONIKA Kable projektów inwestycyjnych, dofinansowanych w ramach funduszy pomocowych UE.