TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
CSR

CSR

TELE-FONIKA Kable jest firmą odpowiedzialną społecznie. W naszych działaniach podejmujemy inicjatywy pozytywnie wpływające na środowisko naturalne, społeczności lokalne, pracowników oraz partnerów biznesowych. 

	Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2022

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2022

Rozwiń

Niniejszym przedkładamy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2022, obejmujący najważniejsze informacje dotyczące TFK.Group.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2022

	Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2021

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2021

Rozwiń

Niniejszym przedkładamy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2021, obejmujący najważniejsze informacje dotyczące TFK.Group.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2021

	Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2020

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2020

Rozwiń

Niniejszym przedkładamy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2020, obejmujący najważniejsze informacje dotyczące TFK.Group.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2020

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2019

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2019

Rozwiń

Niniejszym przedkładamy trzeci Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2019, obejmujący najważniejsze informacje dotyczące TFK.Group.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2019

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2018

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2018

Rozwiń

Niniejszym przedkładamy drugi Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2018, obejmujący najważniejsze informacje dotyczące TFK.Group.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2018

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017

Rozwiń

Z ogromną przyjemnością przedkładamy pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017, obejmujący najważniejsze informacje dotyczące Grupy TFKable.

Pragniemy podkreślić, że publikacja raportu jest z jednej strony podsumowaniem 25-lecia globalnej działalności oraz prezentacją ukierunkowanego podejścia, zgodnie z przyjętą zdywersyfikowaną strategią rozwoju Grupy TFKable wobec pracowników, partnerów, społeczności, w których funkcjonujemy oraz odpowiedzialności względem środowiska. Dlatego też, ze szczególną uwagą ujęliśmy kwestie związane z zachowaniem najwyższych standardów w produkcji, z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, z wdrażaniem innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań dla przemysłu, z rozwojem i zaangażowaniem naszych pracowników oraz z naszą efektywnością, związaną z osiąganymi wynikami środowiskowymi.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017

Działania prośrodowiskowe

Działania prośrodowiskowe

Rozwiń

Nasza firma wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001

 

Politykę środowiskową realizujemy poprzez:

  • Stosowanie nowoczesnych technologii, wprowadzanie materiałów i rozwiązań mających na celu produkcję wyrobów bezpiecznych dla ludzi i środowiska
  • Efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych oraz mediów energetycznych
  • Zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym również redukcja emisji gazów cieplarnianych.
  • Prowadzenie racjonalnej gospodarki surowcami w szczególności stanowiącymi zasoby nieodnawialne (metale).
  • Redukcję ilości wytwarzanych odpadów oraz realizowanie odpowiedzialnej gospodarki odpadami w oparciu o zasadę „circular economy”.
  • Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny społecznie z uwzględnieniem oczekiwań stron zainteresowanych, w tym społeczności lokalnej.
  • Działaniu pro ekologicznym.

 

Mając na względzie odpowiedzialność za wpływ naszych produktów na środowisko naturalne, opracowaliśmy dla klientów i użytkowników naszych wyrobów informację  o zalecanym sposobie postępowania z odpadami kabli i przewodów  - Informacja o zalecanym przez producenta sposobie postępowania z odpadami kabli.

Projekty inwestycyjne

Projekty inwestycyjne

Rozwiń