TELE-FONIKA Kable S.A.
CSR

CSR

TELE-FONIKA Kable jest firmą odpowiedzialną społecznie. W naszych działaniach podejmujemy inicjatywy pozytywnie wpływające na środowisko naturalne, społeczności lokalne, pracowników oraz partnerów biznesowych. 

Działania prośrodowiskowe

Działania prośrodowiskowe

Rozwiń

Nasza firma wdrożyła system zarządzania jakością i środowiskiem oparty o normy ISO 9001 oraz 14001. 

Nasze działania skupiają się na następujących zagadnieniach:

  • Unikaniu surowców zawierających substancje szkodliwe dla ludzi i środowiska.
  • Redukcji zanieczyszczeń i minimalizacji negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.
  • Prowadzeniu racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami.
  • Stosowaniu nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska.
  • Efektywnemu i oszczędnemu gospodarowaniu zasobami naturalnymi oraz mediami energetycznymi.
  • Działaniu pro ekologicznym.