TELE-FONIKA Kable S.A.
CSR

CSR

TELE-FONIKA Kable jest firmą odpowiedzialną społecznie. W naszych działaniach podejmujemy inicjatywy pozytywnie wpływające na środowisko naturalne, społeczności lokalne, pracowników oraz partnerów biznesowych. 

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2018

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2018

Rozwiń

Niniejszym przedkładamy drugi Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2018, obejmujący najważniejsze informacje dotyczące TFK.Group.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2018

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017

Rozwiń

Z ogromną przyjemnością przedkładamy pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017, obejmujący najważniejsze informacje dotyczące Grupy TFKable.

Pragniemy podkreślić, że publikacja raportu jest z jednej strony podsumowaniem 25-lecia globalnej działalności oraz prezentacją ukierunkowanego podejścia, zgodnie z przyjętą zdywersyfikowaną strategią rozwoju Grupy TFKable wobec pracowników, partnerów, społeczności, w których funkcjonujemy oraz odpowiedzialności względem środowiska. Dlatego też, ze szczególną uwagą ujęliśmy kwestie związane z zachowaniem najwyższych standardów w produkcji, z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, z wdrażaniem innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań dla przemysłu, z rozwojem i zaangażowaniem naszych pracowników oraz z naszą efektywnością, związaną z osiąganymi wynikami środowiskowymi.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017

Działania prośrodowiskowe

Działania prośrodowiskowe

Rozwiń

Nasza firma wdrożyła system zarządzania jakością i środowiskiem oparty o normy ISO 9001 oraz 14001. 

Nasze działania skupiają się na następujących zagadnieniach:

  • Unikaniu surowców zawierających substancje szkodliwe dla ludzi i środowiska.
  • Redukcji zanieczyszczeń i minimalizacji negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.
  • Prowadzeniu racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami.
  • Stosowaniu nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska.
  • Efektywnemu i oszczędnemu gospodarowaniu zasobami naturalnymi oraz mediami energetycznymi.
  • Działaniu pro ekologicznym.
Projekty inwestycyjne

Projekty inwestycyjne

Rozwiń