TELE-FONIKA Kable S.A.
CSR

CSR

TELE-FONIKA Kable jest firmą odpowiedzialną społecznie. W naszych działaniach podejmujemy inicjatywy pozytywnie wpływające na środowisko naturalne, społeczności lokalne, pracowników oraz partnerów biznesowych. 

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017

Rozwiń

Z ogromną przyjemnością przedkładamy pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017, obejmujący najważniejsze informacje dotyczące Grupy TFKable.

Pragniemy podkreślić, że publikacja raportu jest z jednej strony podsumowaniem 25-lecia globalnej działalności oraz prezentacją ukierunkowanego podejścia, zgodnie z przyjętą zdywersyfikowaną strategią rozwoju Grupy TFKable wobec pracowników, partnerów, społeczności, w których funkcjonujemy oraz odpowiedzialności względem środowiska. Dlatego też, ze szczególną uwagą ujęliśmy kwestie związane z zachowaniem najwyższych standardów w produkcji, z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, z wdrażaniem innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań dla przemysłu, z rozwojem i zaangażowaniem naszych pracowników oraz z naszą efektywnością, związaną z osiąganymi wynikami środowiskowymi.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2017

Działania prośrodowiskowe

Działania prośrodowiskowe

Rozwiń

Nasza firma wdrożyła system zarządzania jakością i środowiskiem oparty o normy ISO 9001 oraz 14001. 

Nasze działania skupiają się na następujących zagadnieniach:

  • Unikaniu surowców zawierających substancje szkodliwe dla ludzi i środowiska.
  • Redukcji zanieczyszczeń i minimalizacji negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.
  • Prowadzeniu racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami.
  • Stosowaniu nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska.
  • Efektywnemu i oszczędnemu gospodarowaniu zasobami naturalnymi oraz mediami energetycznymi.
  • Działaniu pro ekologicznym.
Projekty inwestycyjne

Projekty inwestycyjne

Rozwiń