TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
TFPowerPack - Magazyny energii

TFPowerPack - Przemysłowe Magazyny Energii

TFPowerPack to innowacyjny magazyn energii, który umożliwia osiągnięcie pełnej niezależności energetycznej.

Rozwiązanie TFKable stanowi kluczowy element redukcji kosztów energii oraz skutecznego zabezpieczenia firmy przed przerwami w dostawie energii. Dodatkowo, doskonale ułatwia wdrażanie rozwiązań opartych    na odnawialnych źródłach energii, przyczyniając się jednocześnie  do efektywnej  redukcji  emisji  CO2. Kompleksowy model biznesowy TFKable obejmuje pełen zakres usług - począwszy od analizy potrzeb sieciowych, poprzez projektowanie idealnego rozwiązania, produkcję, montaż oraz instalację na miejscu, zapewniając również szkolenie  pracowników oraz oferując usługi serwisowe i długoterminową obsługę.

Kluczowym aspektem jest obecność modułu do zarządzania przepływem mocy i energii. Ten moduł optymalizuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz efektywnie zarządza stacjami ładowania pojazdów elektrycznych. Wszystko to ma na celu zapewnienie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych dla przyszłości.

Niezwykle istotnym aspektem tego rozwiązania jest możliwość integracji z farmą fotowoltaiczną. Synergia ta pozwoli na minimalizację strat energii elektrycznej, eliminując potrzebę jej wyłączania w przypadku, na przykład, nagłego wzrostu napięcia w sieci.

Projekt, którego  rozpoczęcie  miało  miejsce  pod  koniec  2021 roku,  jest  prowadzony  w Centrum Badawczo-Rozwojowym TFKable, Kraków-Bieżanów oraz w Laboratorium Badawczym Politechniki Lubelskiej. Ta inicjatywa jest efektem współpracy między TFKable,  Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Lublinie oraz Politechniką Lubelską.

Funkcjonalności TFPowerPack

TFPowerPack działa zarówno w systemach prądu zmiennego (AC) jak i stałego (DC). Wyposażony w specjalne moduły do zarządzania źródłami odnawialnej energii (OZE), mobilny magazyn energii TFPowerPack oferuje szereg funkcjonalności:

▪    Kompensacja mocy biernej
▪    Praca mikro sieciowa
▪    Praca wyspowa
▪    Współpraca z generatorami diesla Praca w trybie UPS
▪    Black start & Back-up power
▪    Współpraca z systemami OZE
▪    Stabilizacja sieci
▪    Równoległe łączenie jednostek magazynowych do 254 sztuk
▪    Indywidualna parametryzacja funkcjonalności dzięki wykorzystaniu
      przemysłowego PLC
▪    Zastosowanie wysokiej klasy podzespołów spełniających wymagania
      norm EN, UL, VDE, IEC, CEI, IEEE i innych
 

Pobierz broszurę informacyjną

▪    Redukcja mocy szczytowej / Peak shaving
▪    Przenoszenie obciążenia z okresów wysokiego zapotrzebowania
     na energię na okresy pozaszczytowe / Load shifting
▪    Optymalizacja lokalnie produkowanej energii np. z PV
     do wykorzystania określonych godzinach / Time shifting
▪    Praca w dwóch standardach napięć:
      - DC (sieci dystrybucyjne oraz przesyłowe)
      - DC/DC (trakcja zasilająca; szybkie ładowarki prądu stałego)
▪    Wysoka klasa bezpieczeństwa zapewniona przez zastosowane
      systemy przeciwpożarowe
▪    Łatwość integracji za pomocą systemu EMS* oraz SCADA**
 
*Energy Management System
** Supervisory Control And Data Acquisition

Optymalne rozwiązanie

Dział  Rozwoju  w TFKable  aktywnie prowadzi intensywne prace związane z wprowadzeniem mobilnych kontenerowych magazynów energii na rynek.Tworzone urządzenia charakteryzują się zdolnością do elastycznej zmiany trybu pracy oraz oferują opcję indywidualnego programowania

Zabudowa TFPowerPack
▪    Kontener ocieplany, izolowany i zabezpieczony antykorozyjnie
▪    Wyposażenie w precyzyjną klimatyzację oraz system wentylacji
▪    Instalacja odgromowa
▪    SKD – system kontroli dostępu
▪    SUG – system przeciwpożarowy
▪    Interfejs SCADA
▪    Zastosowanie ogniw NMC lub LFP
▪    Żywotność do 6000 cykli
 
Rozwiązania projektowe systemu kontenerowego
▪    Kontener 10/20/40/45 stóp
▪    Moc wyjściowa do 1,5 MVA/kontener
▪    Pojemność do 3 MWh/kontener
▪    Możliwość łączenia równoległego do 254 kontenerów
▪    Opcjonalny system PV na dachu kontenera 
      (minimalizacja potrzeb własnych magazynu)

TFPowerPack - Magazyny energii