TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Europacable

Europacable

Europacable to stowarzyszenie założone w 1991 roku, które skupia największych europejskich producentów kabli oraz przewodów. Na całym świecie członkowie Europacable zatrudniają ponad 70 tys.

Przystąpienie do stowarzyszenia Europacable i złożenie podpisu pod deklaracją Europacable Industry Charter wyraża zobowiązanie TELE-FONIKI Kable do przestrzegania wspólnie wyznawanych zasad i celów etycznych, jak również zrównoważonego,  charakteryzującego się wysoką jakością rozwoju produkcji kabli. We wrześniu 2015 roku stanowisko wiceprezydenta Europacable objęła Monika Cupiał-Zgryzek. 

Karta Przemysłowa Europacable

Wprowadzenie

Niniejsza Karta powstała z inicjatywy Europacable - stowarzyszenia zrzeszającego producentów kabli i przewodów w Europie. Sygnatariusze, jako szanowani i odpowiedzialni producenci kabli, potwierdzają konieczność zaspokojenia potrzeb zainteresowanych stron biznesowych, przy jednoczesnej ochronie interesów swoich pracowników, klientów, społeczności oraz z zachowaniem bezpieczeństwa środowiska.

Karta Przemysłowa Europacable

The Europacable Industry Charter mp4

Europacable welcomes CPR

Europacable and T&D Europe Grid Day

Industry4Europe Joint Paper on Indicators March,2018

 

Zobowiązanie​

Niniejsza Karta stanowi zobowiązanie do przestrzegania wspólnych zasad i dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów etycznych, podejmowania działań w zakresie ciągłego rozwoju oraz doskonalenia produkcji wysokiej jakości kabli. Ponadto, zobowiązanie  obliguje Sygnatariuszy do przestrzegania wymagań prawa, aktywnego udziału w monitorowaniu otoczenia, podejmowania kroków odnoszących się do napotkanych problemów oraz prób wdrażania  innowacyjnych rozwiązań

Sygnatariusze Karty zobowiązani są do przestrzegania niniejszych postanowień tj.:
  • Dostarczania bezpiecznych i niezawodnych kabli oraz systemów, zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej (UE) lub równoważnymi przepisami międzynarodowymi i normami, dotyczącymi bezpieczeństwa oraz niezawodność
  • Opracowania i zastosowania zaawansowanych rozwiązań technologicznych z zachowaniem ich skuteczności, wydajności i trwałości
  • Dostarczania kabli zasilających i systemów,  spełniających  wymagania klienta
  • Realizacji zobowiązania, dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu, będącego napędem dla strategii zrównoważonego rozwoju w firmie
  • Dobrowolnego zobowiązania się do wspierania i realizacji 10 zasad, powszechnie akceptowanego Global Compact ONZ, w dziedzinie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji
  • Ustanowienia kodeksów etyki i postępowania w biznesie
  • Zapewnienia warunków pracy zgodnych z normami UE w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy
  • Wykorzystania pozyskanej wiedzy w obszarze wprowadzania zrównoważonej energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie UE
  • Rozwoju i prowadzenia polityki i realizacji strategii, które umożliwiają długotrwałe prowadzenie działalności, zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE
  • Wykazanie proaktywnego podejścia do bezpieczeństwa środowiskowego w zakresie wykorzystywanych materiałów, szeroko pojętego łańcucha dostaw i całego cyklu życia produktu