TELE-FONIKA Kable S.A.
Kariera

Rekrutacja

Za proces rekrutacji pracowników w firmie TELE-FONIKA Kable, przy zaangażowaniu i aktywnym wsparciu ze strony kierownictwa, jest odpowiedzialny Dział Kadr.

Dział Zasobów Ludzkich i Administracji

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

+48 12 372 7552 ##gtzgjipryp#at#iuzpqat.rdb##
I ETAP Potrzeba zatrudnienia

Proces rekrutacji rozpoczyna się od określenia profilu poszukiwanego przez nas kandydata lub kandydatki. Informacja o jego rozpoczęciu kierowana jest równolegle zarówno do pracowników firmy, dając im szansę awansu wewnętrznego, jak i do kandydatów zewnętrznych.

II ETAP Selekcja kandydatów

W Dziale Kadr analizowana jest baza danych kandydatów, którzy złożyli aplikację o pracę. Wybrane osoby, których doświadczenie zawodowe jest najbliższe naszym oczekiwaniom i wymaganiom, zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną. W procesie selekcji kandydatów szczególny nacisk kładzie się również na wybór osób o wysokim stopniu świadomości aspektów jakościowych i środowiskowych. Weryfikację  wstępną przeprowadza się poprzez analizę dokumentów, potwierdzających wykształcenie kandydata, a także w kolejnych etapach rekrutacji.

III ETAP Rozmowy kwalifikacyjne

Na rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnymi kandydatami obecni są specjaliści z Działu Kadr oraz przedstawiciel działu, do którego prowadzona jest rekrutacja. Kandydat lub kandydatka może się spodziewać, że poruszone zostaną tematy dotyczące jego lub jej dotychczasowych doświadczeń zawodowych, wiedzy wymaganej na danym stanowisku, predyspozycji, zainteresowań, motywacji i oczekiwań w stosunku do naszej firmy. Szczególną uwagę poświęcamy na ocenę osobowości kandydata lub kandydatki, starając się wybrać najlepszą osobę do naszego zespołu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej otwarci jesteśmy na wszelkie pytania kandydatów dotyczące naszej firmy, kultury organizacyjnej i oferowanego stanowiska.

Oprócz przeprowadzenia rozmowy prosimy często o przygotowanie studium przypadku, rozwiązanie testów analitycznych czy wypełnienie kwestionariuszy osobowościowych. Dzięki temu możliwe jest trafniejsze zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych wybranych osób.

IV ETAP Zakończenie rekrutacji

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym kandydaci biorący w nim udział otrzymują finalną informację na temat podjętej decyzji, w formie telefonicznej lub mailowej. Wybranym ostatecznie kandydatom przedstawione zostają warunki zatrudnienia. Następnie czekamy z niecierpliwością na dołączenie do naszego zespołu.

Podczas pierwszego dnia pracy nowy pracownik przechodzi szkolenie ogólnoorganizacyjne składające się z kilku modułów, dzięki którym poznaje strukturę naszej firmy i zasady jej funkcjonowania. Kolejne dni to czas poświęcany na wdrożenie stanowiskowe – zapoznanie się z obowiązującymi w naszej firmie standardami i specyfiką pracy  na danym stanowisku.

.

Aktualne oferty pracy

AUTOMATYK UTRZYMANIA RUCHU
Miejsce pracy: Myślenice Szczegóły Data dodania: 23 kwietnia Aplikuj
TECHNOLOG
Miejsce pracy: Kraków - Wielicka Szczegóły Data dodania: 23 kwietnia Aplikuj
SPECJALISTA ds. RYZYKA KREDYTOWEGO
Miejsce pracy: Myślenice Szczegóły Data dodania: 23 marca Aplikuj
SPECJALISTA DS. WSPARCIA SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ
Miejsce pracy: Kraków - Bieżanów Szczegóły Data dodania: 23 lutego Aplikuj
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ KABLOWYCH
Miejsce pracy: Kraków, Myślenice Szczegóły Data dodania: 23 lutego Aplikuj