TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Kariera

Rekrutacja

Za proces rekrutacji pracowników w firmie TELE-FONIKA Kable, przy zaangażowaniu i aktywnym wsparciu ze strony kierownictwa, jest odpowiedzialny Dział Kadr.

 

Dział Zasobów Ludzkich i Administracji

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

Centrala, Zakład Myślenice
+48 12 372 7552

Zakład Kraków
+48 12 652 55 06

Zakład Bydgoszcz
+48 52 364 34 65

##gtzgjipryp#at#iuzpqat.rdb##
I ETAP Potrzeba zatrudnienia

Proces rekrutacji rozpoczyna się od określenia profilu poszukiwanego przez nas kandydata lub kandydatki. Informacja o jego rozpoczęciu kierowana jest równolegle zarówno do pracowników firmy, dając im szansę awansu wewnętrznego, jak i do kandydatów zewnętrznych.

II ETAP Selekcja kandydatów

W Dziale Kadr analizowana jest baza danych kandydatów, którzy złożyli aplikację o pracę. Wybrane osoby, których doświadczenie zawodowe jest najbliższe naszym oczekiwaniom i wymaganiom, zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną. W procesie selekcji kandydatów szczególny nacisk kładzie się również na wybór osób o wysokim stopniu świadomości aspektów jakościowych i środowiskowych. Weryfikację  wstępną przeprowadza się poprzez analizę dokumentów, potwierdzających wykształcenie kandydata, a także w kolejnych etapach rekrutacji.

III ETAP Rozmowy kwalifikacyjne

Na rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnymi kandydatami obecni są specjaliści z Działu Kadr oraz przedstawiciel działu, do którego prowadzona jest rekrutacja. Kandydat lub kandydatka może się spodziewać, że poruszone zostaną tematy dotyczące jego lub jej dotychczasowych doświadczeń zawodowych, wiedzy wymaganej na danym stanowisku, predyspozycji, zainteresowań, motywacji i oczekiwań w stosunku do naszej firmy. Szczególną uwagę poświęcamy na ocenę osobowości kandydata lub kandydatki, starając się wybrać najlepszą osobę do naszego zespołu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej otwarci jesteśmy na wszelkie pytania kandydatów dotyczące naszej firmy, kultury organizacyjnej i oferowanego stanowiska.

Oprócz przeprowadzenia rozmowy prosimy często o przygotowanie studium przypadku, rozwiązanie testów analitycznych czy wypełnienie kwestionariuszy osobowościowych. Dzięki temu możliwe jest trafniejsze zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych wybranych osób.

IV ETAP Zakończenie rekrutacji

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym kandydaci biorący w nim udział otrzymują finalną informację na temat podjętej decyzji, w formie telefonicznej lub mailowej. Wybranym ostatecznie kandydatom przedstawione zostają warunki zatrudnienia. Następnie czekamy z niecierpliwością na dołączenie do naszego zespołu.

Podczas pierwszego dnia pracy nowy pracownik przechodzi szkolenie ogólnoorganizacyjne składające się z kilku modułów, dzięki którym poznaje strukturę naszej firmy i zasady jej funkcjonowania. Kolejne dni to czas poświęcany na wdrożenie stanowiskowe – zapoznanie się z obowiązującymi w naszej firmie standardami i specyfiką pracy  na danym stanowisku.

V ETAP Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że w prowadzonych procesach rekrutacyjnych, będą rozpatrywane wyłącznie dokumenty aplikacje, do których została dołączona wymagana klauzula informacyjna, zawierająca odniesienie do wskazanego stanowiska w ofercie rekrutacyjnej oraz numeru referencyjnego.
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, ul. H. Cegielskiego 1, moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. aplikacja, list motywacyjny, CV) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej dla celów rekrutacyjnych, w procesie rekrutacji na stanowisko (pole wymaga uzupełnienia zgodnie ze wskazanym stanowiskiem w danej ofercie rekrutacyjnej)”

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być rozpatrywane w prowadzonych innych procesach rekrutacyjnych przez TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, ul. H. Cegielskiego 1, wyłącznie gdy do przekazanych dokumentów aplikacyjnych, zostanie dołączona poniższa klauzula informacyjna.
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, ul. H. Cegielskiego 1, moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. aplikacja, list motywacyjny, CV) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej dla celów rekrutacyjnych, w prowadzonych dalszych procesach rekrutacji”   

Administratorem Państwa danych … (czytaj dalej)

Wycofanie zgody

Aktualne oferty pracy

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU
Miejsce pracy: Kraków, Myślenice, Bydgoszcz Szczegóły Data dodania: 14 maja Aplikuj
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży (rynek angielski)
Miejsce pracy: Szczegóły Data dodania: 14 czerwca Aplikuj
INSPEKTOR DS. NADZORU BUDOWLANEGO
Miejsce pracy: Bydgoszcz Szczegóły Data dodania: 14 czerwca Aplikuj
Projektingenieur im Bereich Hochspannungskabelprojekte
Miejsce pracy: Hilden, Germany Szczegóły Data dodania: 14 maja Aplikuj
SPECJALISTA DS. REKLAMACJI
Miejsce pracy: Kraków Szczegóły Data dodania: 14 kwietnia Aplikuj
TECHNOLOG
Miejsce pracy: Kraków, Myślenice Szczegóły Data dodania: 14 sierpnia Aplikuj
INŻYNIER KONSTRUKTOR
Miejsce pracy: Bydgoszcz Szczegóły Data dodania: 14 maja Aplikuj
TECHNOLOG – METALURG
Miejsce pracy: Bydgoszcz Szczegóły Data dodania: 14 maja Aplikuj
SPECJALISTA DS. KONTROLINGU
Miejsce pracy: Myślenice Szczegóły Data dodania: 14 maja Aplikuj
SPECJALISTA DS. RYZYKA KREDYTOWEGO
Miejsce pracy: Myślenice Szczegóły Data dodania: 14 maja Aplikuj
INŻYNIER ELEKTRYK
Miejsce pracy: Bydgoszcz Szczegóły Data dodania: 14 maja Aplikuj
PROJEKTANT ds. SYSYTEMÓW WYSOKICH NAPIĘĆ
Miejsce pracy: Bydgoszcz Szczegóły Data dodania: 14 maja Aplikuj
GŁÓWNY SPECJALISTA DS PODATKU VAT
Miejsce pracy: Myślenice Szczegóły Data dodania: 14 maja Aplikuj
SPECJALISTA DS. UMÓW
Miejsce pracy: Kraków Szczegóły Data dodania: 14 maja Aplikuj
OPERATOR MASZYN KABLOWYCH
Miejsce pracy: Bydgoszcz Szczegóły Data dodania: 14 maja Aplikuj
WÓZKOWY W DZIALE PRODUKCJI
Miejsce pracy: Zakład Bydgoszcz Szczegóły Data dodania: 14 maja Aplikuj
TECHNOLOG
Miejsce pracy: Bydgoszcz Szczegóły Data dodania: 14 maja Aplikuj