TELE-FONIKA Kable S.A.
Władze spółki

Władze spółki

Monika Cupiał - Zgryzek
Monika Cupiał - Zgryzek
Prezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University. Ukończyła liczne kursy oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością przedsiębiorstwa oraz zarządzania strategicznego.

Od 2001 r. związana z rynkiem kablowym. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w TELE-FONIKA Kable SA w Biurze Zarządu, w tym czasie zarządzała projektem, którego celem było usprawnienie przepływu informacji w ramach obowiązujących procesów i procedur, jak również ustanowienie systemu dobrych praktyk administracyjnych i organizacyjnych w strukturach spółki. W marcu 2004 r. objęła funkcję zastępcy Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego. Następnie w latach 2008-2012, jako Dyrektor ds. Organizacji i Administracji, była odpowiedzialna za wprowadzenie systemu zintegrowanego zarządzania informacją w spółce. Od 2012 r. została powołana w struktury Zarządu Spółki TELE-FONIKA KABLE, pełniąc odpowiednio funkcje Wiceprezesa ds. Organizacji i Administracji, a obecnie Prezesa Zarządu.   

Aktywnie wspiera inicjatywy związane z rozwojem przemysłu kablowego na rynku polskim i zagranicznym. W efekcie, podejmowanych przedsięwzięć rozwojowych we wrześniu 2015 r. została powołana na stanowisko Wiceprezydenta - Stowarzyszenia zrzeszającego największych europejskich producentów kabli i przewodów Europacable, którego głównym celem jest dążenie do zapewnienia zrównoważonego rozwoju technologicznego na europejskim rynku branżowym.

Piotr Mirek
Piotr Mirek
I Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania – ekonomia, cybernetyka i informatyka.

Od 1993 r. związany z TELE-FONIKA Kable S.A. Pierwsze doświadczenie w strukturze spółki zdobywał w Zakładzie Produkcyjnym w Myślenicach, sprawując funkcje kontrolera jakości. W kolejnych latach, dzięki zaangażowaniu w projekty rozwojowe, obejmował stanowiska kierownicze w obszarze operacyjnym oraz produkcyjnym, odpowiednio w pionie Kontroli Jakości oraz Produkcji, jak również na stanowisku Dyrektora Technicznego, Dyrektora Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy oraz Dyrektora Eksportu. W latach 2005-2009 był odpowiedzialny za budowanie relacji z partnerami biznesowymi, pełniąc funkcję Wiceprezesa ds. Handlu. Od 2009 do 2011 związany był ze spółką ORLEN Budonaft, pełniąc funkcje Dyrektora ds. Realizacji Kontraktów, następnie Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego oraz Prezesa Zarządu.  Od 2013 r. został powołany na stanowisko I Wiceprezesa Zarządu TELE-FONIKA S.A, gdzie odpowiada m.in. za strategię spółki w znaczących zagranicznych i krajowych sektorach rynku kablowego, takich jak: systemy wysokich napięć, przemysł, w tym wydobywczy oraz sektor oil & gas.       

Jarosław Romanowski
Jarosław Romanowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalności Handel Międzynarodowy. Ukończył wiele prestiżowych kursów z zakresu finansów międzynarodowych, zarządzania ryzykiem oraz wyceny przedsiębiorstw.

Od 1996 związany z rynkiem finansowym i surowców strategicznych. W latach 1996 – 2003 oraz 2006 – 2013 zarządzał licznymi, strategicznymi projektami w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W tym czasie m.in.  odpowiedzialny był za stworzenie struktur organizacyjno-funkcjonalnych działu zarządzania ryzykiem rynkowym, współtworzył politykę handlową spółki, jak również zarządzał zespołem ds. fuzji i przejęć oraz z sukcesem przeprowadził proces refinansowania kredytu konsorcjalnego. W związku z powyższym, sprawował między innymi funkcje: Dyrektora Departamentu Strategii Rynkowej, Dyrektora Naczelnego ds. Finansów, Dyrektora Generalnego ds. Handlu i Zabezpieczeń, a w 2012 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM International Ltd. (Kanada). W latach 2013-2016 r. pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. W 2003 r., a następnie przez trzy kolejne lata związany był z TELE-FONIKĄ Kable na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Od 2017 r. ponownie objął funkcje Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Grupie TELE-FONIKA i obecnie odpowiada za inwestycje kapitałowe.   


.

Bartłomiej Zgryzek
Bartłomiej Zgryzek
Wiceprezes Zarządu Treasury, IT, M&A, Investor Relations

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Ekonomii.

Od 2001 r. związany z rynkiem kablowym i finansowym. Swoje doświadczenie w spółce TELE-FONIKA zdobywał w pionie finansów, gdzie z sukcesem prowadził liczne projekty inwestycyjne. W efekcie, w roku 2005 został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w TELE-FONICE Kable Handel S.A. Od 2008 r. w wyniku konsolidacji oraz przekształceń w Grupie TELE-FONIKA pełnił funkcję Dyrektora Działu Skarbu. W 2010 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki, a obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds.Treasury, IT, M&A and Investor Relations. W tym czasie, wprowadził liczne rozwiązania kształtujące zintegrowane zarządzanie w obszarze finansów i majątku spółki.

.

Wacław Czerwień
Członek Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Zarządzania – zarządzanie przedsiębiorstw. Od 1992 r. związany z TELE-FONIKA Kable S.A. Od początku zaangażowany w projekty rozwojowe w obszarze produkcyjnym. Kierował i nadzorował jednocześnie  inwestycje dotyczące uruchomienia produkcji na wydziale kabli telekomunikacyjnych miedzianych oraz na wydziale kabli światłowodowych w zakładzie produkcyjnym – Myślenice. W tym czasie, pełnił kolejno stanowiska Kierownika, Dyrektora Zakładu w Myślenicach, a od 2003 również Dyrektora Zakładu Kraków-Wielicka. Z sukcesem poprawiał efektywność produkcji, przy jednoczesnym podnoszeniu jej wydajności, dzięki ewolucyjnie wprowadzanym metodom zarządzania produkcją zgodnie z filozofią Lean Manufacturing. W latach 2011-2012 kierował projektem, którego efektem jest obecna specjalizacja produkcji w Grupie TFKable. W 2013 objął stanowisko Dyrektora Produkcji Grupy TFKable, rozszerzając nadzór nad rozwojem obszaru produkcji również na zakłady w Bydgoszczy, w Serbii i na Ukrainie. Od stycznia 2018 roku powołany w struktury Zarządu, gdzie odpowiada m.in.  za proces produkcji w południowych zakładach Grupy TFKable.