TELE-FONIKA Kable S.A.
Władze spółki

Władze spółki

Monika Cupiał - Zgryzek
Monika Cupiał - Zgryzek
Prezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University. Ukończyła liczne kursy oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością przedsiębiorstwa oraz zarządzania strategicznego.

Od 2001 r. związana z rynkiem kablowym. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w TELE-FONIKA Kable SA w Biurze Zarządu, w tym czasie zarządzała projektem, którego celem było usprawnienie przepływu informacji w ramach obowiązujących procesów i procedur, jak również ustanowienie systemu dobrych praktyk administracyjnych i organizacyjnych w strukturach spółki. W marcu 2004 r. objęła funkcję zastępcy Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego. Następnie w latach 2008-2012, jako Dyrektor ds. Organizacji i Administracji, była odpowiedzialna za wprowadzenie systemu zintegrowanego zarządzania informacją w spółce. Od 2012 r. została powołana w struktury Zarządu Spółki TELE-FONIKA KABLE, pełniąc odpowiednio funkcje Wiceprezesa ds. Organizacji i Administracji, a obecnie Prezesa Zarządu.   

Aktywnie wspiera inicjatywy związane z rozwojem przemysłu kablowego na rynku polskim i zagranicznym. W efekcie, podejmowanych przedsięwzięć rozwojowych we wrześniu 2015 r. została powołana na stanowisko Wiceprezydenta - Stowarzyszenia zrzeszającego największych europejskich producentów kabli i przewodów Europacable, którego głównym celem jest dążenie do zapewnienia zrównoważonego rozwoju technologicznego na europejskim rynku branżowym.

Piotr Mirek
Piotr Mirek
Członek Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania – ekonomia, cybernetyka i informatyka.

Od 1993 r. związany z TELE-FONIKA Kable S.A. Pierwsze doświadczenie w strukturze spółki zdobywał w Zakładzie Produkcyjnym w Myślenicach, sprawując funkcje kontrolera jakości. W kolejnych latach, dzięki zaangażowaniu w projekty rozwojowe, obejmował stanowiska kierownicze w obszarze operacyjnym oraz produkcyjnym, odpowiednio w pionie Kontroli Jakości oraz Produkcji, jak również na stanowisku Dyrektora Technicznego, Dyrektora Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy oraz Dyrektora Eksportu. W latach 2005-2009 był odpowiedzialny za budowanie relacji z partnerami biznesowymi, pełniąc funkcję Wiceprezesa ds. Handlu. Od 2009 do 2011 związany był ze spółką ORLEN Budonaft, pełniąc funkcje Dyrektora ds. Realizacji Kontraktów, następnie Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego oraz Prezesa Zarządu.  Od 2013 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu TELE-FONIKA S.A, gdzie odpowiada m.in. za strategię spółki w znaczących zagranicznych i krajowych sektorach rynku kablowego, takich jak: systemy wysokich napięć, przemysł, w tym wydobywczy oraz sektor oil & gas.       

Bartłomiej Zgryzek
Bartłomiej Zgryzek
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Ekonomii.

Od 2001 r. związany z rynkiem kablowym i finansowym. Swoje doświadczenie w spółce TELE-FONIKA zdobywał w pionie finansów, gdzie z sukcesem prowadził liczne projekty inwestycyjne. W efekcie, w roku 2005 został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w TELE-FONICE Kable Handel S.A. Od 2008 r. w wyniku konsolidacji oraz przekształceń w Grupie TELE-FONIKA pełnił funkcję Dyrektora Działu Skarbu. W 2010 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki, a obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds.Treasury, IT, M&A and Investor Relations. W tym czasie, wprowadził liczne rozwiązania kształtujące zintegrowane zarządzanie w obszarze finansów i majątku spółki.

.

Wojciech Wiltowski
Wojciech Wiltowski
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Programu Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Stockholm School of Business.

Od 2001 związany z TELE-FONIKA Kable S.A. Pierwsze doświadczenie w strukturze spółki zdobywał w pionie sprzedaży. W 2005 roku objął funkcję Kierownika Biura Rynku Krajowego, gdzie z sukcesem wprowadzał produkty marki TFKable na rynek krajowy. Od 2006 roku odpowiadał za generowane wyniki w sektorze energetyki. W latach 2008-2011 przejął strategiczny obszar zarządzania zakupami w Grupie Kapitałowej TFKable. Od września 2012 r. połączył funkcję Dyrektora Działu Zakupów oraz Dyrektora Handlowego TFKable. W latach kolejnych sprawował funkcję Wiceprezesa ds. Sprzedaży – Sektor Dystrybucji, a od 2015 r. Wiceprezesa ds. Sprzedaży w Grupie Kapitałowej, realizując globalną strategię sprzedaży Grupy. W latach 2017-2019 roku prowadził własną działalność dedykowaną sprzedaży systemów klasy ECM w branży IT. Od kwietnia 2019 ponownie dołączył do Grupy TFKable, obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży.