TELE-FONIKA Kable S.A.
Władze spółki

Władze spółki

Monika Cupiał - Zgryzek
Monika Cupiał - Zgryzek
Prezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University. Ukończyła liczne kursy oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością przedsiębiorstwa oraz zarządzania strategicznego.

Od 2001 r. związana z rynkiem kablowym. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w TELE-FONIKA Kable SA w Biurze Zarządu, w tym czasie zarządzała projektem, którego celem było usprawnienie przepływu informacji w ramach obowiązujących procesów i procedur, jak również ustanowienie systemu dobrych praktyk administracyjnych i organizacyjnych w strukturach spółki. W marcu 2004 r. objęła funkcję zastępcy Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego. Następnie w latach 2008-2012, jako Dyrektor ds. Organizacji i Administracji, była odpowiedzialna za wprowadzenie systemu zintegrowanego zarządzania informacją w spółce. Od 2012 r. została powołana w struktury Zarządu Spółki TELE-FONIKA KABLE, pełniąc odpowiednio funkcje Wiceprezesa ds. Organizacji i Administracji, a obecnie Prezesa Zarządu.   

Aktywnie wspiera inicjatywy związane z rozwojem przemysłu kablowego na rynku polskim i zagranicznym. W efekcie, podejmowanych przedsięwzięć rozwojowych we wrześniu 2015 r. została powołana na stanowisko Wiceprezydenta - Stowarzyszenia zrzeszającego największych europejskich producentów kabli i przewodów Europacable, którego głównym celem jest dążenie do zapewnienia zrównoważonego rozwoju technologicznego na europejskim rynku branżowym.

Jarosław Romanowski
Jarosław Romanowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalności Handel Międzynarodowy. Ukończył wiele prestiżowych kursów z zakresu finansów międzynarodowych, zarządzania ryzykiem oraz wyceny przedsiębiorstw.

Od 1996 związany z rynkiem finansowym i surowców strategicznych. W latach 1996 – 2003 oraz 2006 – 2013 zarządzał licznymi, strategicznymi projektami w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W tym czasie m.in.  odpowiedzialny był za stworzenie struktur organizacyjno-funkcjonalnych działu zarządzania ryzykiem rynkowym, współtworzył politykę handlową spółki, jak również zarządzał zespołem ds. fuzji i przejęć oraz z sukcesem przeprowadził proces refinansowania kredytu konsorcjalnego. W związku z powyższym, sprawował między innymi funkcje: Dyrektora Departamentu Strategii Rynkowej, Dyrektora Naczelnego ds. Finansów, Dyrektora Generalnego ds. Handlu i Zabezpieczeń, a w 2012 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM International Ltd. (Kanada). W latach 2013-2016 r. pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. W 2003 r., a następnie przez trzy kolejne lata związany był z TELE-FONIKĄ Kable na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Od 2017 r. ponownie objął funkcje Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Grupie TELE-FONIKA. W tym czasie, w efekcie nabycia JDR Cable Systems (Holdings) Ltd., dołączył do Rady Dyrektorów JDR. W 2019 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu JDR Cable Systems Ltd. Obecnie równolegle sprawuje funkcje zarządcze w obu spółkach Grupy TFKable.


.

Bartłomiej Zgryzek
Bartłomiej Zgryzek
Wiceprezes Zarządu ds. Treasury, M&A, Investor Relations

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Ekonomii.

Od 2001 r. związany z rynkiem kablowym i finansowym. Swoje doświadczenie w spółce TELE-FONIKA zdobywał w pionie finansów, gdzie z sukcesem prowadził liczne projekty inwestycyjne. W efekcie, w roku 2005 został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w TELE-FONICE Kable Handel S.A. Od 2008 r. w wyniku konsolidacji oraz przekształceń w Grupie TELE-FONIKA pełnił funkcję Dyrektora Działu Skarbu. W 2010 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki, a obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds.Treasury, IT, M&A and Investor Relations. W tym czasie, wprowadził liczne rozwiązania kształtujące zintegrowane zarządzanie w obszarze finansów i majątku spółki.

.

Wojciech Wiltowski
Wojciech Wiltowski
Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Programu Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Stockholm School of Business.

Od 2001 związany z TELE-FONIKA Kable S.A. Pierwsze doświadczenie w strukturze spółki zdobywał w pionie sprzedaży. W 2005 roku objął funkcję Kierownika Biura Rynku Krajowego, gdzie z sukcesem wprowadzał produkty marki TFKable na rynek krajowy. Od 2006 roku odpowiadał za generowane wyniki w sektorze energetyki. W latach 2008-2011 przejął strategiczny obszar zarządzania zakupami w Grupie Kapitałowej TFKable. Od września 2012 r. połączył funkcję Dyrektora Działu Zakupów oraz Dyrektora Handlowego TFKable. W latach kolejnych sprawował funkcję Wiceprezesa ds. Sprzedaży – Sektor Dystrybucji, a od 2015 r. Wiceprezesa ds. Sprzedaży w Grupie Kapitałowej, realizując globalną strategię sprzedaży Grupy. W latach 2017-2019 roku prowadził własną działalność dedykowaną sprzedaży systemów klasy ECM w branży IT. Od kwietnia 2019 ponownie dołączył do Grupy TFKable, obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży.

Ireneusz Reszczyński
Ireneusz Reszczyński
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych