TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
20.08.2017

Program „Pracuję świadomie, Pracuję bezpiecznie” w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy

Program „Pracuję świadomie, Pracuję bezpiecznie” w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy

System zarządzania BHP zgodny z OHSAS został wdrożony w 2014 r., w latach kolejnych rozwijano jego główne wytyczne tj. przyjęto transparentną ocenę ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy oraz cykliczny system szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, jak również wskazano spójne zasady bezpieczeństwa pracy i zachowań, obowiązujące na terenie zakładu. Warto przypomnieć, że OHSAS 18001:2007 jest odpowiednikiem międzynarodowym polskiej normy PN-N 18001:2004 „System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”.

Z początkiem roku w bydgoskim zakładzie rozpoczął pracę zespół BHP, którego głównym zadaniem jest  zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz partnerów biznesowych przebywających na terenie bydgoskiego zakładu. Co więcej, zgodnie z certyfikatem OHSAS wszystkie podejmowane działania, mają na celu pełne zaangażowanie pracowników zakładu. W następstwie rozpisanego wśród pracowników konkursu zdecydowano, że całość prac i działań prowadzona będzie pod hasłem „Pracuję świadomie, Pracuję bezpiecznie”.

- „Cieszy mnie fakt, że załoga z dużym zaangażowaniem podchodzi do nowych inicjatyw przyjętych w Programie. Podobnie partnerzy biznesowi, dostrzegają zmiany w naszym podejściu do bezpieczeństwa i z pełnym zrozumieniem przestrzegają zasad obowiązujących na terenie zakładu. Wart podkreślenia jest fakt, że przyjęty Program BHP jest nastawiony na zachowanie pełnego bezpieczeństwa, które polega na wyeliminowaniu potencjalnych zdarzeń niebezpiecznych, czyli definiuje naszą odpowiedzialność TFKable wobec pracowników i ich rodzin. Generalnie to podręcznik zasad, które mają wzmocnić świadomość zagrożenia oraz odpowiedzialne podejście do zagrożenia, poprzez wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń na stanowisku pracy. Natomiast w dłuższej perspektywie to redukcja kosztów prowadzonej działalności operacyjnej z tytułu braku przestojów w pracy, spowodowanych absencją, czy wymaganą rekonwalescencją”. – mówi Piotr Mirek, I Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, TELE-FONIKA Kable SA

Program „Pracuję świadomie, Pracuję bezpiecznie” zakłada wdrożenie dodatkowych możliwości przekazywania informacji pomiędzy zarządzającymi wydziałami i operatorami, celem wyeliminowania oraz zapobiegania sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym. Prosta instrukcja zakłada wypełnianie karty pomysłu KAIZEN BHP przez każdego pracownika, który może wskazać sposób wprowadzenia zmiany za pośrednictwem ogólnodostępnego narzędzia tool box, czyli „zidentyfikowanie ryzyk, przedstawienie pomysłu, zdefiniowanie celu,  szczegółowe rozpisanie zadania, szersza prezentacja i  zebranie informacji zwrotnych”.

Kolejnym istotnym celem Programu jest wdrożenie procedur LOTO, które pozwalają na wyeliminowanie zagrożeń, związanych z odpowiednim oznakowaniem (ragout) oraz zablokowaniem (lockout) maszyn i urządzeń wyłączanych z ruchu, ze względu na prowadzone prace remontowe, czy konserwacyjne. Inne elementy, które będą systematycznie implementowane to doposażenie w nowoczesny sprzęt do akcji ratunkowych, czy wdrożenie systemu zintensyfikowanych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.