TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
16.01.2018

TFEasyline MVC - mobilna linia kablowa średniego napięcia

TFEasyline MVC - mobilna linia kablowa średniego napięcia

Prace nad innowacyjną konstrukcją zostały rozpoczęte, w należącym do Grupy TFKable zakładzie produkcyjnym Bydgoszcz, gdzie uzyskano pozytywne oceny audytorów na podstawie wyników z przeprowadzonych specjalistycznych testów i prób.  Od III kwartału 2017, TF Easyline MVC dostępna jest w sprzedaży – pierwsze dostawy zostały zrealizowano na potrzeby PGE Dystrybucja oddziałów Łódź i Rzeszów.

Informacje

TF Easyline MVC jest rozwiązaniem minimalizującym czas wyłączenia prądu podczas planowanych remontów lub podczas awarii sieci elektroenergetycznej. W efekcie linia ta zapewnia w trybie ciągłym dostawę energii elektrycznej, co więcej szybsze przywracanie zasilania na uszkodzonych liniach napowietrznych.

 System TFEasyline MVC został wyposażony w  kabel trzyżyłowy zakończony głowicami kablowymi,  metalowy bęben,  przyczepę     kablową, 9 kabli jednożyłowych służących do łączenia kabla trzyżyłowego z linią napowietrzną lub transformatorem, osprzęt kablowy oraz   wyposażenie dodatkowe – całość gwarantuje bezpieczeństwo i łatwą eksploatację mobilnej linii kablowej średniego napięcia.
 
Więcej informacji o Rozwiązaniu, które jest efektem współpracy energetyków łódzkich PGE Dystrybucja z Grupą TFKable  http://energetyka.wnp.pl/pge-dystrybucja-testuje-serwisowe-linie-kablowe-to-odpowiedz-na-awarie-masowe,315465_1_0_1.html