TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
14.02.2018

Grupa TFKable partnerem konferencji dot. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Grupa TFKable partnerem konferencji dot. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

W dniu 15 lutego 2018 r. w Szczecinie odbędzie się spotkanie poświęcone rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej, organizowane przez  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) i Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW). Uczestnicy będę mieli okazję omówić najważniejsze kwestie, szczególnie te dotyczące propozycji regulacji prawnych, niezbędnych do optymalnego wykorzystania lokalnego łańcucha dostaw dla budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej. Podczas konferencji nie mogło zabraknąć Grupy TFKable, która jest ważnym producentem i dostawcą żył uszczelnionych niskiego, średniego i wysokiego napięcia do wysokowydajnych systemów podmorskich JDR, wykorzystywanych do realizacji projektów inwestycyjnych w morskich elektrowniach wiatrowych w różnych regionach świata. 

- „Cieszy mnie fakt, że rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej otwiera nowe możliwości realizacji najbardziej zaawansowanych projektów, ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Grupa TFKable od ponad 10 lat zdobywa kompetencje i doświadczenie w zakresie projektowania i wytwarzania  wymagających rozwiązań, związanych ze zwiększonym zapotrzebowaniem wzrostu wydajności oraz efektywności technologii offshore. Od 2008 r. w ramach kooperacji z JDR Cable Systems (Holdings) Limited („JDR”), zrealizowaliśmy ponad 60 projektów inwestycyjnych w różnych regionach świat, do których łącznie dostarczyliśmy 7 000 km żył uszczelnionych. Ponadto, w sierpniu ubiegłego roku JDR dołączył do Grupy TFKable, co zdecydowanie poszerzyło nasze portfolio produktów o podmorskie kable zasilające oraz kable magistralowe (tzw. umbilicals), których produkcja zlokalizowana jest w angielskich zakładach produkcyjnych w Hartlepool i Littleport oraz usługi instalacyjno-serwisowe świadczone przez jednostki usługowe w USA i  Wielkiej Brytanii.”wskazuje Piotr Mirek, I Wiceprezes ds. Operacyjnych TELE-FONIKA Kable SA

Na szczególną uwagę zasługują najważniejsze realizacje, w których Grupa TFKable w kooperacji z JDR uczestniczyła. Tym samym, kompleksowe i innowacyjne podejście przyjęte w latach 2008-2013 przy realizacji projektu inwestycyjnego w morską elektrownię wiatrową GREATER GABBARD o mocy 500 megawatów, polegało na dostarczeniu 200 km 3-fazowych 30 kV kabli podmorskich wraz ze światłowodem, który pozwala na monitorowanie temperatury kabla. Wyprodukowane, dostarczone oraz zainstalowane na głębokości ok. 23 m, kable połączyły 140 turbin, zwiększając ich wydajność do 3,6 MW Równolegle dostarczono ponad 200 km podobnego typu kabli podmorskich do 175 turbin zainstalowanych w elektrowni wiatrowej London Array o mocy 630 megawatów. JDR zaprojektował i dostarczył również podmorskie kable zasilające 33 kV z przekrojem żył miedzianych uszczelniających 150 i 500 mm2, położone 1,5 m pod dnem morskim. Kolejnym zrealizowanym w latach 2015-2016 zadaniem było wyprodukowanie oraz dostarczenie 70 km podmorskich kabli zasilających 33 kV z żyłą aluminiową o przekroju 240 i 800 mm2, w ramach projektu morskiej farmy wiatrowej NORDSEE ONE, zlokalizowanej w niemieckiej części morza Północnego, gdzie na głębokości 34 m połączone zostały 54 turbiny wiatrowe. Obecnie finalizowany jest kolejny projekt morskiej farmy wiatrowej Abeerden Offshore Wind Farm, do której dostarczono dynamiczne kable podmorskie o napięciu 66 kV i przekroju 400 mm2, łącząc 11 turbin wiatrowych, z których każda może produkować do 8 megawatów energii.

- „Tym samym, komplementarne produkty i usługi oferowane przez Grupę TFKable stanowią istotny element infrastruktury offshore, która umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej, w zakresie dostarczania w sposób energooszczędny, bezpieczny oraz z uwzględnieniem restrykcyjnych wymogów środowiskowych i akredytacyjnych względem produktów, dodatkowe źródła energii dla bezpośrednich użytkowników.”dodaje Piotr Mirek

Więcej informacji o Konferencji -  ”Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego”: http://offshoredlapolski.pl/index.php?lang=pl