TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
05.03.2018

Grupa TFKable partnerem XXV Konferencji Szkoleniowo-Technicznej pt. „Elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne” KABEL 2018

Grupa TFKable partnerem XXV Konferencji Szkoleniowo-Technicznej pt. „Elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne” KABEL 2018

W dniach 06-09 marca 2018 w Zakopanem odbędzie się spotkanie poświęcone elektroenergetycznym sieciom kablowym i napowietrznym, organizowane przez Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne  „Energetyk”. Uczestnicy będą mieli okazję omówić najważniejsze kwestie, szczególnie te dotyczące aktualnego stanu sieci elektroenergetycznych i zagrożeń dla ich funkcjonowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych kabli i przewodów elektroenergetycznych, czy nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych w elektroenergetycznych liniach napowietrznych. Podczas konferencji nie mogło zabraknąć Grupy TFKable, która jest ważnym producentem i dostawcą kabli i przewodów dla sektora energetycznego.

Program konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych w głównej części składa się z 6 sesji tematycznych oraz wykładu inauguracyjnego, który w tym roku przeprowadzi prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko – Rektor Politechniki Lubelskiej, koncentrując się na Kompensacji mocy biernej w liniach kablowych 110 kV. Kolejne sesje będą m.in. poruszać takie kwestie jak: Budowa  linii  kablowych  najwyższych  napięć w izolacji XLPE na przykładzie linii 400 kV, Nośność  połączeń zakładkowych w energetycznych stalowych słupach kratowych w świetle najnowszych badań, Innowacje   technologiczne   w   sieciach dystrybucyjnych, Optymalizacja konstrukcji kabli energetycznych niskich napięć w systemach dystrybucyjnych, Nowoczesne i wytrzymałe urządzenia pomiarowe Fluke do utrzymywania ruchu zakładów, Rozłączniki napowietrzne  SN  o  konstrukcji  otwartej  typu  uchylnego  i  o  konstrukcji  zamkniętej – analiza porównawcza, zastosowanie w automatyzacji sieci podmiejskich, kablowych, czy Przyczyny uszkodzeń wysokonapięciowych linii elektroenergetycznych - działania zmniejszające ryzyko uszkodzeń.

Natomiast sesja IV w całości została zdominowana przez ekspertów Grupy TFKable, podczas której Jakub  Węgrzyn zaprezentuje Pierwszy rok z CPR – analiza praktyczna, Łukasz Ejankowski przeprowadzi po obowiązujących trendach, czyli  Wczoraj, dziś i jutro w konstrukcjach kablowych SN, natomiast Mariusz Tokarski wskaże jaka jest Innowacyjna   metoda   przetwarzania odpadów  kablowych  na  wsad  do  ciągnienia  drutów  Cu na cele elektryczne. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie Mariusza Tokarskiego, które jest jednocześnie podsumowaniem badań i prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach przedsięwzięcia pilotażowego PO IG w  Grupie TFKable w latach 2013-2016. W efekcie wykazano, że innowacyjna technologia przetwarzania odpadu kablowego w postaci granulatu miedzianego pozwala na zawrócenie tego surowca do cyklu produkcyjnego kabli przy znacznie ograniczonej pracochłonności i energochłonności w porównaniu z powszechnie stosowanymi na świecie technikami recyklingu. Ponadto opracowany proces został z sukcesem przetestowany i wdrożony w zakładach produkcyjnych Grupy TFKable. Wytwarzany w nowej technologii drut spełnia wymagania jakościowe normy PN-EN 1977:2013 w zakresie składu chemicznego (czystość materiału lepsza niż 99,99%), przewodność powyżej 58,58 MS/m, oraz nadaje się do głębokiego przeciągania na stosowanych w przemyśle liniach ciągarniczych.

Wart podkreślenia jest również fakt, że Grupa TFKable w ubiegłym roku zakończyła prace nad innowacyjną konstrukcją  TF Easyline MVC w  zakładzie produkcyjnym Bydgoszcz. TF Easyline MVC, czyli mobilna linia średniego napięcia dla profesjonalnej energetyki,  jest rozwiązaniem minimalizującym czas wyłączenia prądu podczas planowanych remontów lub podczas awarii sieci elektroenergetycznej. W efekcie linia ta zapewnia w trybie ciągłym dostawę energii elektrycznej, co więcej szybsze przywracanie zasilania na uszkodzonych liniach napowietrznych.Od III kwartału 2017, TF Easyline MVC dostępna jest w sprzedaży – pierwsze dostawy zostały zrealizowano na potrzeby PGE Dystrybucja oddziałów Łódź i Rzeszów.

Więcej informacji o TF Easyline MVC: www.tfkable.com/katalogi-i-broszury/broszury

Więcej informacji o XXV Konferencji Szkoleniowo-Technicznej pt. „Elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne” KABEL 2018”: http://energetyk.lublin.pl/index.php