TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
30.10.2018

TFworkshop z Grupą TFKable podczas Konferencji PSEW, 2018

TFworkshop z Grupą TFKable podczas Konferencji PSEW, 2018

W dniach 06 – 08 listopada  2018 r. w Serocku odbędzie się kolejna konferencja dotycząca morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Tegoroczne spotkanie będzie okazją do zapoznania się z szerokim zakresem obszarów tematycznych, począwszy od potencjału morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim, kierunków rozwoju bałtyckiej sieci morskiej, po obowiązujące regulacje, jak również założenia finansowania polskich farm wiatrowych. Do każdego z powyższych zagadnień przewidziano sesje plenarne, w których uczestnicy będą mogli podjąć szerszą dyskusję, a co ważne wymienić się doświadczeniami. Grupa TFKable, która od kilkunastu lat z sukcesem realizuje dostawy specjalistycznych systemów kablowych na globalny  rynek offsohre, po raz pierwszy będzie miała okazję do poprowadzenia sesji business networking, czyli TFworkshop.

TFworkshop – TFKable Group to dedykowane warsztaty wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w branży offshore. Podczas spotkania, uczestnicy będą  mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi projektami offshore realizowanymi przez TFKable Group, w efekcie których dostarczono blisko 3000 km inter-array cables zgodnie z zasadą achieving Zero Failures is Possible.” – podkreśla Wojtek Skoczylas, Dyrektor Sprzedaży, Grupa TFKable

Organizowane przez TFKable Group, TFworkshop zostały przygotowane w oparciu o trzy bloki tematyczne, które prezentują najważniejsze wydarzenia w branży offshore w ujęciu globalnym. Natomiast ich przekrojowa prezentacja, przybliży uczestnikom workshop przyjętą strategię dywersyfikacji potencjału technologicznego i produkcyjnego na poziomie Grupy TFKable, w efekcie której zgodnie z bieżącymi trendami w branży offshore, związanymi z  oferowaniem najbardziej efektywnych rozwiązań, które obejmują kompleksową obsługę morskich projektów wiatrowych.  

„Wart podkreślenia jest fakt, że stabilna strategia rozwoju Grupy TFKable, pozwoliła nam zaangażować się w ponad 60 projektów inwestycyjnych realizowanych w różnych regionach świata poprzez produkcję i dostawę kabli do takich farm wiatrowych jak: Greater Gabbard 2010, London Array 2012, Nordsee One 2015, Hornsea 2017. Ponadto, po dołączeniu do naszej Grupy brytyjskiej spółki JDR Cable Systems w 2017, nasze kompetencje w zakresie projektowania i wytwarzania  wymagających rozwiązań, związanych ze zwiększonym zapotrzebowaniem wzrostu wydajności oraz efektywności technologii offshore zostały poszerzone o usługi serwisowe, w efekcie których kompleksowo dostarczyliśmy kable oraz akcesoria do kolejnych projektów farm wiatrowych, czyli Beatrice Project 2017, Aberdeen Bay (EOWDC) project 2017, czy obecnie FORMOSA 1 project 2018.” – dodaje Piotr Mirek, Wiceprezes ds. Operacyjnych, Grupa TFKable

Warto również podkreślić, że Grupa TFKable od ponad 10 lat jest sprawdzonym globalnym dostawcą dla sektora energii odnawialnej. Oferowany zakres produktów i usług obejmuje kable i druty o niskich (EPR), średnich i wysokich (XLPE) napięciach, a także kable sterownicze / optyczne do przesyłania danych i zapewniania bezpieczeństwa, które są stosowane przy budowie i eksploatacji przybrzeżnych i śródlądowych farmy wiatrowe.

Agenda TFworkshop obejmuje w części I zagadnienia związane z dostosowaniem potencjału produkcyjnego do realizacji projektów offshore oraz projektowaniem rozwiązań konstrukcyjnych kabli, optymalizacją kosztów produkcji i realizacji, w części II będą prezentowane doświadczenia w realizacji najważniejszych projektów w branży oraz bieżące trendy w branży offshore wraz z dalszym rozwojem możliwości produktowych, natomiast część III będzie dotyczyła wprowadzenia zasad związanych ze sprostaniem globalnych wymagań jakościowych produkcji i dostawy oraz bezpieczeństwa pracy i produkcji, realizowanych przez Grupę TFKable poprzez dwa programy tj. Think QualityThink Safety.

TFworkshop zaplanowane jest w dniu 07 listopada 2018, w godzinach od 11.00 do 13.00

Wojtek Skoczylas -  Dyrektor Sprzedaży, Grupa TFKable, Leszek Resner – Kierownik Operacyjny, Zakład Bydgoszcz, Grupa TFKable oraz Jarosław Mikołajczak – Dyrektor ds. Przetargów, Zakład Bydgoszcz, Grupa TFKable poprowadzą sesję business networking, czyli TFworkshop – Grupa TFKable.

Przyjęty program XIII Konferencji PSEW, 2018 w głównej mierze zostanie poświęcony zagadnieniom związanym z Rynkiem Energetyki Wiatrowej w Polsce. Dodatkowo w programie przewidziano wykłady oraz panele dyskusyjne związane m.in. z  architekturą rynku energii, nowelizacją ustawy o OZE, aukcją OZE-2018, modernizacją turbin, reformie rynku bilansującego oraz kodeksowi dobrych praktyk.

Więcej informacji: http://konferencjapsew.pl