TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
20.05.2019

TFKable wspólnie z partnerami stowarzyszonymi z Europacable wprowadza kampanię informacyjną związaną z Construction Products Regulation (CPR)

TFKable wspólnie z partnerami stowarzyszonymi z Europacable wprowadza kampanię informacyjną związaną z Construction Products Regulation (CPR)

Celem tej inicjatywy jest szerokie poinformowanie o nowych przepisach dotyczących kabli, które są przeznaczone do trwałego instalowania w obiektach budowlanych, a obecnie podlegają wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Construction Products Regulation (CPR). Co więcej, kampania ta daje również możliwość szybkiego dostępu do przydatnych informacji, które w założeniu mają ułatwić spełnienie przez instalatorów, producentów i hurtowników nowych obowiązków.

Głównym założeniem kampanii jest promowanie rozwiązań technologicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego od 2009 w Europie. Zaplanowane akcje komunikacyjne od 20 maja 2019 będą obejmować ponad 10 krajów, należących do UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Zaś głównym źródłem informacji jest strona internetowa Europacable, która będzie linkowała do stron satelitarnych, przygotowanych w lokalnych językach. Na każdej ze stron dostępne będą najważniejsze aktualności m.in. listy kontrolne dotyczące zgodności z CPR, pytania i odpowiedzi zgrupowane w sekcji FAQ, czy Białe Księgi dotyczące

Wart podkreślenia jest również fakt, że każda z list kontrolnych zwraca uwagę na inny aspekt, ujęty w rozporządzeniu CPR. Tym samym, lista kontrola w zakresie bezpieczeństwa pożarowego m.in. wskazuje,  że na bezpieczeństwo obwodu elektrycznego ma wpływ wybór produktu i jego instalacja. W odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego kabli - z wyłączeniem kabli integralności obwodu - jest to głównie, ale nie wyłącznie, związane z właściwościami zastosowanych materiałów w zakresie wydzielania ciepła i emisji dymów w trakcie pożaru. Parametry te są regulowane w każdym kraju za pomocą klasyfikacji CPR.

Dodatkowo została przygotowana specjalna sekcja: Mój Trener CPR – program szkoleniowy:

Dzięki temu, każdy zainteresowany, będzie miał możliwość zarejestrowania się w dedykowanej bezpłatnej, platformie szkoleniowej Europacable: Mój Trener CPR.Co oznacza, że aktywni subskrybenci otrzymają sekwencję wiadomości e-mail zawierających najważniejsze aspekty dotyczące spełnia: wymogów zgodności z CPR przed wprowadzeniem na rynek produktów, poziomu odporności ogniowej wymaganej przez lokalne przepisy ujęte w klasach CPR wraz z dodatkowymi parametrami towarzyszącymi (zadymienie, płonące krople i korozyjność), prawidłowego oznakowania kabli znakiem CE, czy odpowiedniego sporządzenia Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU). Ponadto program szkoleniowy będzie dostępny w kilku różnych językach, a jego zaletą jest podkreślenie korzyści płynących z przestrzegania wymogów ujętych w przepisach CPR.

Więcej informacji: https://cpr.europacable.eu/pl