TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
19.05.2019

Jeszcze o Wiśle Kraków

Jeszcze o Wiśle Kraków
W związku z ostatnimi materiałami medialnymi o długach Wisła Kraków S.A., w których przywołana została także TELE-FONIKA, ponownie przestawiamy najważniejsze związane z tym fakty.
 
1. Wisła Kraków SA nie ma żadnych swoich długów wobec TELE-FONIKI
Dłużnikiem TELE-FONIKI jest Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków, które zaproponowało przed zawarciem umowy zakupu akcji Wisły Kraków S.A., że zabezpieczeniem zapłaty ceny za akcje będzie cesja praw medialnych.
Gdyby Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków samodzielnie płaciło za akcje, nie byłoby konieczności sięgania po pieniądze z cesji praw medialnych.
 
2. Baza treningowa Wisły Kraków S.A. jest wynajmowana od spółki Sport Myślenice Sp. z o.o.. Wyłącznym właścicielem tej spółki jest Gmina Myślenice.
Wisła Kraków S.A. jest wyłącznym użytkownikiem Bazy. Gmina Myślenice nie zgodziła się, aby Wisła Kraków S.A. bezpośrednio wynajmowała Bazę. Zawarcie umowy stało się możliwe tylko i wyłącznie, dlatego, że gwarantem regularnej zapłaty czynszu pozostaje TELE-FONIKA.
W związku z tym Wisła Kraków S.A. jedynie zwraca TELE-FONIKA opłaty, jakie TELE-FONIKA wnosi do właściciela Bazy. Te płatności zostały zabezpieczone cesją na prawach medialnych.
Stoimy na stanowisku, że dziś – prawie 3 lata po tym jak akcje Klubu kupiło Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków – jest już najwyższy czas, by Gmina Myślenice i Klub porozumiały się bezpośrednio z właścicielem Bazy, co do sposobu rozliczeń tak by zupełnie pomijać TELE-FONIKĘ. TELE-FONIKA nie powinna dłużej być pośrednikiem w tych transakcjach. Dodajmy, że natychmiast po zawarciu bezpośredniej umowy TELE-FONIKA automatycznie zrezygnuje z zabezpieczeń na prawach medialnych.
 
3. Sprzedając akcje Wisła Kraków S.A. TELE-FONIKA w ramach rozliczeń otrzymała prawo do korzystania z 3 lóż VIP.
Najem tych lóż jest rozliczany bezgotówkowo i został uzgodniony z TS Wisła oraz Wisłą Kraków S.A. w 2016 roku jako element umowy nabycia akcji.
 
4. Stanowczo sprzeciwiamy się podawaniu nieprawdziwych okoliczności dotyczących relacji między TELE-FONIKĄ a Wisłą Kraków S.A..
Kategorycznie zaprzeczamy by kiedykolwiek ze strony TELE-FONIKA pojawiło się twierdzenie, bądź sugestia nawet – iż osoby obecnie aktywnie wspierające Klub – nie budzą zaufania zarządu TELE-FONIKI. Twierdzenie, że takie sformułowanie padło - jest nieprawdziwe, a Ci którzy je przywołują nie mogą dysponować (ani nie dysponują) żadnym pismem ze strony TELE-FONIKI o takiej treści, albowiem takie stwierdzenie nigdy nie padło.
Żądamy zatem od autorów takich wypowiedzi jednoznacznego sprostowania podanej nieprawdy.
 
5.  TELE-FONIKA od prawie 3 lat nie jest już właścicielem Klubu i nie ma żadnego wpływu na jego zarządzanie.
Kategorycznie sprzeciwiamy się stawianiu tezy, iż to TELE-FONIKA (chociażby pośrednio) jest odpowiedzialna za aktualną sytuację finansową Wisły Kraków S.A.
 
Powyższe wyjaśnienie TELE-FONIKA zmuszona jest przedstawiać po raz kolejny i dlatego – w wypadku dalszego powtarzania i przedstawiania nieprawdziwego stanu rzeczy – z przykrością musimy zapowiedzieć, że spotka się to ze zdecydowaną reakcją prawną, włącznie z postępowaniami sądowymi.