TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
05.11.2019

Informacja

Informacja
W październiku pracownicy Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji prowadzili postępowanie wyjaśniające związane z cenami kabli i przewodów. Wśród kilku kontrolowanych firm znalazła się także TELE-FONIKA Kable. Dziś na stronach internetowych UOKiK opublikowany został informujący o tych działaniach komunikat.  

Pragniemy poinformować, że czynności w naszej Spółce już się zakończyły, zaś Spółka w pełnym zakresie współpracowała z urzędnikami UOKiK – przekazała wszelkie oczekiwane informacje i dokumenty.
 
Nadrzędną zasadą obowiązującą w naszej Spółce jest pełne przestrzeganie przepisów prawa oraz etyczne działania, również w zakresie zdrowej konkurencji na trudnym rynku producentów kabli i przewodów. Dlatego z pełnym spokojem podchodzimy do prowadzonych czynności  i rozumiemy, że są one prowadzone także i w naszym interesie.
 
Podkreślamy także, iż prowadzone przez UOKiK postępowanie jest postępowaniem wyjaśniającym, czyli ma charakter wstępny i nie jest prowadzone przeciwko jakiemukolwiek podmiotowi. Nie dostrzegamy jakichkolwiek ryzyk by to postępowanie zamieniło się w postępowanie przeciwko naszej Spółce. 

Prowadzone przez UOKiK czynności traktujemy li tylko, jako wykonywanie ustawowych obowiązków organów powołanych do ochrony zdrowej i prawidłowej konkurencji.