TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
16.06.2021

Zakład Bydgoszcz dołączył do kadry dydaktycznej nowego kierunku Energetyka na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Zakład Bydgoszcz dołączył do kadry dydaktycznej nowego kierunku Energetyka na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Od października 2021 r. na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy rusza kierunek energetyka – 3,5-letnie studia inżynierskie I stopnia. Program studiów został przygotowany na podstawie hybrydowego systemu kształcenia w trybie stacjonarnym, tj. część zajęć praktyczno-teoretycznych będzie prowadzona z wykorzystaniem bazy dydaktycznej uniwersytetu, a dodatkowe bloki praktyczne, w tym 6-miesięczna praktyka zawodowa – w bazie szkoleniowej zakładu Bydgoszcz Grupy TFKable. Założenia programowe kierunku energetyka, specjalizacja elektroenergetyka ukierunkowane są na przygotowanie absolwentów do pracy w przemyśle kablowym i energetyce zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Piotr Mirek, dyrektor zakładu Bydgoszcz, członek zarządu w TELE-FONIKA Kable SA, dodaje: „Niezmiernie cieszy nas fakt, że uczelnia, planując tworzenie nowych kierunków nauczania, od dłuższego czasu prowadziła szerokie konsultacje społeczne z przemysłem, w tym z przedstawicielami branży energetyki i elektroenergetyki. W efekcie z końcem zeszłego roku postanowiliśmy włączyć się w charakterze doradcy do przygotowywania programu studiów inżynierskich I stopnia. W dalszej kolejności zaproponowaliśmy organizację bloków praktycznych na terenie naszego zakładu produkcyjnego w Bydgoszczy. W naszym założeniu wyłącznie wsparcie wiedzy teoretycznej poprzez praktyczną możliwość udziału w poszczególnych etapach procesów produkcyjnego, technologicznego czy pozostałych, pomocniczych (kontrola jakości, transport, magazynowanie) daje studentom dodatkowe umiejętności, które przy dalszym kierunkowym rozwoju zawodowym stwarzają szansę na powstanie kompetencji obecnie poszukiwanych przez pracodawców z tych sektorów przemysłowych. Co więcej, od dłuższego czasu – również dzięki zaangażowaniu naszej brytyjskiej spółki JDR Cable Systems m.in. w program edukacyjny STEAM (skrót od ang. science, technology, engineering, arts & maths, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka) – zauważamy, że studenci, którzy odbywają u nas praktyki, a następnie przyjmują od nas ofertę pracy, współuczestniczą w naszym sukcesywnym rozwoju. Dziś, wobec dynamicznych zmian na globalnych rynkach produkcji, przede wszystkim właśnie tradycyjne branże przemysłu wymagają nowych, multidyscyplinarnych kompetencji, czyli wiedzy zdobytej nie tylko na salach dydaktycznych jednostek naukowych, lecz także poprzez praktykę. Tę zaś zaoferować mogą podmioty funkcjonujące w konkurencyjnym otoczeniu biznesowym”.

Charakterystyka kierunku energetyka – studia o profilu praktycznym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy dostępna jest na stronie uczelni: utp.edu.pl

Dodatkowe informacje: ##lxidas.cxtr#at#iuzpqat.rdb##