TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
22.11.2021

Zakład Kraków-Wielicka wprowadza ulepszone bezhalogenowe kable, wykorzystujące efekt synergii uniepalniaczy

Zakład Kraków-Wielicka wprowadza ulepszone bezhalogenowe kable, wykorzystujące efekt synergii uniepalniaczy

W zakładzie Kraków-Wielicka, Grupa TFKable zakończył się, prowadzony od 2018 r. we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest wdrożenie do produkcji ulepszonych kabli nierozprzestrzeniających płomienia wykorzystujących nowy typ tworzyw bezhalogenowych o zaawansowanych właściwościach, opartych na wykorzystaniu efektów barierowych nanododatków na bazie haloizytów i glinokrzemianów. W efekcie opracowana bezhalogenowa mieszanka powłokowa wykazuje wyższe właściwości mechaniczne, większą wytrzymałość na zrywanie (do 13 MPA) przy zachowaniu wysokiej elastyczności powłoki oraz podwyższoną odporność na rozprzestrzenianie płomienia, dzięki zjawisku synergii zestawu uniepalniaczy i wystąpieniu efektu barierowego, co pozwoliło na uzyskanie pozytywnych wyników wewnętrznych testów palności przeprowadzonych w Laboratorium Prób Ogniowych, a następnie wymaganych zatwierdzeń wydanych przez jednostki akredytacyjne  tj. ITB oraz CNBOP.

Podejście projektowe zostało oparte na założeniu wypracowania innowacyjnych receptur mieszanek LSOH z dodatkiem hybrydowych nanonapelniaczy dzięki czemu występujący w tworzywie równolegle efekt barierowy nanodatatków oraz zjawisko synergii uniepalniaczy, pozwolił uzyskać wymaganą odporność na rozprzestrzenianie płomienia i reakcje na ogień przy zachowaniu podwyższonych parametrów mechanicznych, w tym odporności na nacisk w podwyższonej temperaturze (900C). Dodatkowo wykorzystano glinokrzemiany, które  spowodowały polepszenie parametrów reologicznych mieszanki bezhalogenowej o przyjęte 20% w stosunku do tradycyjnych mieszanek. Dalsze prace rozwojowe, polegały na budowie i uruchomieniu linii demonstracyjnej, która posłużyła do kolejnych testów opracowanej technologii produkcji. W efekcie otrzymano dodatkową wartość związaną z bezpieczeństwem środowiskowym poprzez bezpośrednią poprawę reologii mieszanki, (zwiększenie indeksu płynięcia), co wpłynęło korzystnie na  obniżenie ilości niezbędnej energii potrzebnej do wytłaczania powłoki kabli w procesie produkcji.

- Zainicjowany projekt badawczy w dużym uproszeniu spełnił  trzy cele. Pierwszy polegający na podniesieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach użyteczności publicznej poprzez zminimalizowanie wydzielania szkodliwych związków chemicznych występujących w trakcie incydentów pożarowych, poprzez ograniczenie gwałtownego przenoszenia płomienia z kabli i przewodów instalacyjnych oraz sterowniczych, jak również powstających gazów korozyjnych i toksycznych oraz co ważne powstrzymywanie powstawania dymu, mającego wpływ na skuteczność akcji gaśniczych i funkcjonalność dróg ewakuacyjnych, a więc wpływający na bezpieczeństwo życia ludzi. Drugi cel dotyczył spełnienia wyższych norm bezpieczeństwa m.in. wytycznych Dyrektywy CPR, jak również spełnienia wymagań technologicznych instalatorów w wyniku większej elastyczności powłoki zewnętrznej przy zachowaniu odporności na uszkodzenia mechaniczne, co sprzyja ułatwieniom instalacyjnym, ale też końcowym poprzez ich trwałość użytkowania. Oraz trzeci aspekt wynikający z celu strategicznego Grupy TFKable, czyli rozpoczęcie na dużą skalę produkcji ulepszonej mieszanki LSOH przez krakowski zakład produkcyjny, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości finalnych produktów, z uwagi na utrzymanie jednolitej powtarzalnej jakości tworzywa wykorzystywanego do produkcji, co nie zawsze jest możliwe w przypadku zewnętrznego zakupu surowców.podkreśla Jakub Siemiński, dyrektor działu Rozwoju, Zakład Kraków-Wielicka, TELE-FONIKA Kable SA 

Zakończony projekt badawczo-rozwojowy ukierunkowany na wypracowanie technologii przemysłowej produkcji przewodów bezhalogenowych z wykorzystaniem ulepszonej mieszanki LSOH poszerza asortyment produktów Grupy TFKable dedykowanych dla budownictwa, przemysłu i energetyki zawodowej. Osiągnięty efekt końcowy w kategorii kabli ognioodpornych z wykorzystaniem mieszanek bezhalogenowych wykorzystujących synergię nowoczesnych napełniaczy haloizytowych (nanorurek), glinokrzemianów warstwowych oraz wodorotlenków metali spełnia standardy CPR i wytyczne międzynarodowe m.in. w zakresie klasy B2ca-s1,d1a1 

Projekt „Ulepszone kable ognioodporne z wykorzystaniem opracowanych innowacyjnych mieszanek bezhalogenowych wykorzystujących synergię nowoczesnych napełniaczy haloizytowych (nanorurek), glinokrzemianów warstwowych oraz wodorotlenków i tlenków metali ” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania POIR 1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Wartość całkowita projektu to 12,6 mln PLN

Media contact:
Witold Niec 
Email: ##lxidas.cxtr#at#iuzpqat.rdb##
Magdalena Kardela
Email: ##bpvspatcp.zpgstap#at#iuzpqat.rdb##