TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
11.10.2023

TELE-FONIKA Kable i JDR dostarczą kable podmorskie i lądowe do farmy wiatrowej Baltic Power

TELE-FONIKA Kable i JDR dostarczą kable podmorskie i lądowe do farmy wiatrowej Baltic Power

TELE-FONIKA Kable (TFK), globalny dostawca systemów kablowych HV i EHV dla sektora energii odnawialnej, wraz z JDR Cable Systems (JDR), brytyjskim dostawcą kabli podmorskich, zostali wybrani przez Baltic Power będąca spółką celową Grupy Orlen i kanadyjskiej firmy Northland Power do projektu budowy farmy wiatrowej Baltic Power w Polsce. Wspólnie z partnerami NKT i DEME Offshore zaprojektują, wyprodukują i zainstalują 340 km kabli lądowych i podmorskich. Produkcja i dostawa wszystkich kabli podmorskich zostanie przeprowadzona z końcem 2025 roku

Farma Baltic Power zlokalizowana jest 23 km na północ od polskiego wybrzeża, na linii Choczewa i Łeby, i będzie zajmować powierzchnię około 130 kilometrów kwadratowych, na której zostanie zainstalowanych 76 turbin wiatrowych, każda o zdolności wytwórczej 15 MW. Uruchomienie farmy Baltic Power zaplanowano na rok 2026, wówczas szacowana łączna moc będzie wynosiła 1,2 GW, co pozwoli na zasilenie czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

TFK wyprodukuje i przeprowadzi instalację kabli eksportowych lądowych 230 kV oraz zrealizuje produkcję ośrodków do kabli inter-array w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy. Jako partner konsorcjum, NKT dostarczy podmorskie kable eksportowe, które odpowiadają za przesył energii z obszaru morskiego na ląd. TFK będzie również zarządzać transportem i instalacją odcinka kabla na lądzie w obrębie farmy wiatrowej Baltic Power.

W zakładzie produkcyjnym Hartlepool w Wielkiej Brytanii, JDR zaprojektuje i wyprodukuje kable inter-array o napięciu 66 kV, które zostaną użyte do połączenia 76 turbin wiatrowych na morzu z morską podstacją. DEME Offshore będzie odpowiedzialny za transport i instalację wszystkich kabli podmorskich.

Historia kontraktu rozpoczęła się dwa lata temu.  W kwietniu 2021 ruszyło postępowanie przetargowe przez Baltic Power związane z przygotowaniem do budowy farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Ponad rok później w dniu 16 września 2022 Konsorcjum, którego członkiem jest TFK, DEME oraz NKT (Lider Konsorcjum) podpisało Selected Supplier Agreement (UMOWA O WYBORZE DOSTAWCY PROJEKTU BALTIC POWER) – ze spółką Baltic Power. Dokument zawierał harmonogram dostaw do projektu Baltic Power.

27 czerwca 2023 roku Konsorcjum podpisało umowę na dostawy kabli z Baltic Power, która precyzowała kluczowe zagadnienia dotyczące produkcji i instalacji kabli lądowych i podmorskich, stanowiących istotne elementy infrastruktury tego przedsięwzięcia.

W dniu 11 października 2023 roku TFK otrzymała zgodę na udostępnienie informacji o swoim udziale udziale w realizacji projektu Baltic Power.

Piotr Mirek, Członek Zarządu TELE-FONIKA Kable oraz Dyrektor Wykonawczy ds. Łańcucha dostaw i Inwestycji w JDR Cable Systems, dodaje: „Farma Baltic Power to innowacyjny projekt w sektorze morskiej energii odnawialnej, który znacząco przyspieszy transformację energetyczną w Polsce. Nasze kompetencje w produkcji zarówno kabli podmorskich, jak i lądowych naturalnie skłoniły nas do zaangażowania się w to przedsięwzięcie. Nasze doświadczenie opiera się na wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, mających przyspieszyć dostarczanie zielonej energii do milionów gospodarstw domowych w Polsce. Ponadto, nasza współpraca z firmami NKT i DEME Offshore gwarantuje właściwą koordynację prac i etapów w ramach tego projektu."

Farma Baltic Power doskonale wpisuje się w ambitne cele związane z transformacją energetyczną Polski. Efektem tych założeń jest rozwijanie morskiej energii wiatrowej w Polskiej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego, przy osiągnięciu planowanej zdolności do generowania mocy wynoszącej około 5,9 GW do 2030 roku, a nawet do 11 GW do 2040 roku.

Od 2007 roku JDR i TFKable są liderami w produkcji i dostawach do sektora energii odnawialnej. Pierwszy projekt rozpoczęto od produkcji kabli inter-array o napięciu 33 kV, który następnie wykorzystano przy budowach kolejnych przełomowych farmach wiatrowych w Wielkiej Brytanii m.in. Greater Gabbard i London Array. Od 15 lat JDR i TFKable zrealizowały produkcję ponad 4 000 km kabli podmorskich, umożliwiając tym samym przesył 14 GW energii wiatrowej, co stanowi około 36% całkowitej zdolności rynku wynoszącej niemal 40 GW. Wspólnie wprowadzano na rynek morskiej energii wiatrowej kable inter-array o napięciu 66 kV, w tym podmorskie kable eksportowe do pływających morskich farm wiatrowych. W 2022 roku obie spółki odnotowały podpisanie 50. kontraktu na kolejne dostawy kabli podmorskich, będących częścią globalnych realizacji farm wiatrowych na całym świecie, w tym w USA, na Tajwanie, czy w Wielkiej Brytanii i Europie.

 

TELE - FONIKA Kable SA to jeden z liderów na globalnym rynku przewodów i systemów kablowych. Należy do wąskiej grupy kilku najbardziej wyspecjalizowanych i zaawansowanych technologicznie dostawców systemów kablowych średnich, wysokich i ekstrawysokich napięć, a także całej gamy kabli niskich napięć w izolacjach i powłokach bezhalogenowych, w tym ognioodpornych oraz kabli telekomunikacyjnych i światłowodowych. Ponadto rozbudowana infrastruktura centrów badawczo-rozwojowych umożliwia prowadzenie prób kwalifikacyjnych, badań rutynowych oraz prób technologicznych, uwzględniających również prowadzenie testów ogniowych. Nasze doświadczenie jest potwierdzane nie tylko przez ciągłe dostawy do operatorów sieci dystrybucji energii elektrycznej, czy w ramach prowadzonych projektów inwestycyjnych, między innymi dla elektrowni konwencjonalnych, wiatrowych czy fotowoltaicznych, ale też poprzez pozytywne wyniki audytów procesów produkcyjnych przeprowadzane przez najbardziej renomowane jednostki certyfikujące.

W efekcie realizacji stabilnej strategii rozwoju w sierpniu 2017 r. do spółki dołączyła brytyjska spółka JDR Cable Systems tworząc TFK.Group.

JDR Cable Systems jest liderem w dziedzinie produkcji kabli podmorskich średnich i wysokich napięć oraz systemów IWOCS (Intervention Workover Control Systems), które znajdują zastosowanie w sektorach wydobywczych ropy naftowej i gazu oraz energii odnawialnej. Ponadto JDR zapewnia usługi serwisowe i kontrolne wspierające klientów w zakresie projektowania / wyboru koncepcji projektu, instalacji, uruchomienia i eksploatacji na morzu i lądzie.