TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
01.12.2015

Kable z TELE-FONIKI dla największej farmy wiatrowej Grupy PGE

Otwarta 1 grudnia największa dotąd elektrownia wiatrowa Grupy PGE, o wartości blisko 520 mln zł, zlokalizowana jest w woj. pomorskim, w miejscowości Kopaniewo, na terenie dawnego lotniska wojskowego.Farma przyłączona jest do sieci PSE poprzez unikalną w skali kraju, dwutorową, linię kablową 110kV o długości niemal 40 km. Zarówno kabel wysokiego napięcia, jak i kable tworzące sieć średniego napięcia na terenie farmy, zostały wyprodukowane w bydgoskich zakładach TELE-FONIKA Kable