TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
26.10.2015

Zmiany w Zarządzie TELE-FONIKA Kable S.A.

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż z dniem 27 października 2015 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki została powołana Pani Monika Cupiał-Zgryzek.