TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
06.04.2015

Zmiana w Zarządzie TELE-FONIKA Kable S.A.

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż w dniu 7 kwietnia 2015 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych TELE-FONIKI Kable S.A. został powołany Zbigniew Miazek.