TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
04.06.2017

II Międzynarodowa Konferencja Górnictwa w Aachen

II Międzynarodowa Konferencja Górnictwa w Aachen

Notatka prasowa

TF Kable o Reflective Mining Cables zwiększających bezpieczeństwo podczas II Międzynarodowej Konferencji Górnictwa w Aachen
 

W  dniach 07-08 czerwca br. odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Górnictwa w Aachen (Austria), której organizatorem jest Instytut Inżynierii Zasobów Mineralnych (MRE / RWTH Aachen University). Podczas dwudniowych sesji plenarnych zostaną poruszone takie zagadnienia jak: planowanie procesów górniczych, innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym optymalizacja rozruchu maszyn i sprzętu ciężkiego, racjonalne gospodarowanie zasobami w procesie wydobycia oraz podnoszenie bezpieczeństwa pracy załogi. W zakresie ostatniego obszaru tj. innowacyjnej linii odblaskowych kabli górniczych, które podnoszą bezpieczeństwo pracy w trudnych warunkach opowie Paweł Staszewski, Sales Director - Industry, Mining, Oil&Gas TELE-FONIKA Kable SA.

Międzynarodowa Konferencja Górnictwa w Aachen to spotkanie, w którym uczestniczą przedstawiciele środowisk naukowych, firmy funkcjonujące w branży górniczej, w tym dostawcy sprzętu i technologii oraz praktycy biznesu. Zaplanowane obrady zostały podzielone na część wykładową, wystawienniczą oraz spotkania kuluarowe. Celem Konferencji jest szeroka wymiana wiedzy i doświadczeń, jak również zwrócenie uwagi na aspekty technologiczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne coraz częściej podnoszone przez spółki przemysłu wydobywczego.

- „Cieszy mnie fakt, że tematyka drugiej edycji Międzynarodowej Konferencji Górniczej uwzględniła zagadnienia związane z odpowiedzialnym górnictwem. To właśnie kwestie bezpieczeństwa zainspirowały nas do stworzenia nowej linii odblaskowych kabli górniczych, które spełniają wysokie wymagania bezpieczeństwa w trudnych warunkach wydobywczych. Opracowana przez nas technologia, pozwala nam na produkowanie kabli refleksyjnych, których główną przewagą jest 100% pokrycie zewnętrznej osłony specjalnym odblaskowym związkiem poliuretanowym. To innowacyjne rozwiązanie, doskonale zastępuje obecnie stosowane taśmy odblaskowe pokryte transparentnym poliuretanem który z uwagi na ciężkie warunki pracy, często tracił swoją przejrzystość co  w efekcie obniżało poziom widoczności i bezpieczeństwa.” – podkreśla Piotr Mirek I Wiceprezes Zarządu TELE-FONIKA Kable SA.

O potrzebie podniesienia bezpieczeństwa i jednocześnie sprostania oczekiwaniom branży wydobywczej będzie mówił Paweł Staszewski. Podczas wystąpienia zostaną podkreślone właściwości użytkowe nowej linii odblaskowych kabli górniczych marki TFKable tj. podporność na wysokie naprężenia mechaniczne, bardzo duża elastyczność, doskonała odporność na ścieranie i rozerwania, wysoka odporność chemiczna i co istotne ograniczenie palności wg Do IEC 60332-1-2. Zostaną również zaprezentowane konkluzje z testów przeprowadzone w Laboratoriach w zakładach TELE-FONIKI Kable w zakresie m.in. wytrzymałości na rozciąganie, odporności na rozdarcia oraz zmian wagi zewnętrznej osłony. Wart podkreślenia jest fakt, że w TF Kable została wypracowana wersja odblaskowa kabli  dedykowana dla sektora wydobycie odkrywkowe.

II Międzynarodowa Konferencja Górnictwa została uznana za jedną z największych konferencji górniczych w Europie, której początki sięgają corocznie organizowanym sympozjom naukowym w Aachen University. Od ponad 20 lat wykłady naukowe, wystawy branżowe, spotkania kuluarowe, dają możliwość omówienia obecnych trendów i perspektyw rozwoju zarówno w dziedzinie technologii jak i rozwiązań biznesowych. Co więcej, to możliwość podzielenia się spostrzeżeniami i opiniami oraz uzyskania informacji o istotnych zdarzeniach, które mają wpływ na obecne otoczenie rynku.

Date: 07 czerwca 2017

Place: Session 2 (PPS H2)

Theme session: Responsible Mining – Mine Safety

Topic of the presentation: Innovative cable solution to increase safety in underground mining - Paweł Staszewski, Sales Director - Industry, Mining, Oil&Gas TELE-FONIKA Kable SA.