TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
25.07.2017

Informacja

Informacja

W związku z pojawiającymi się w mediach spekulacjami, co do roli Grupy TELE-FONIKA w szeroko komentowanej transakcji odkupu akcji Wisła Kraków S.A. pragniemy poinformować, że: w dniu 21.07.2017r. w godzinach popołudniowy doszło do jedynego spotkania przedstawiciela TELE-FONIKI z osobą, która przywiozła ofertę zakupu akcji Klubu podpisaną przez p. Norberta Bernatzky. Dokument ten został natychmiast przekazany do TS Wisła. Piątek był jednocześnie ostatnim dniem, w którym możliwym było złożenie wiążącej dla TS Wisła oferty na odkupienie akcji Klubu.

Oczywistym jest, iż w okolicznościach towarzyszących złożenia oferty niemożliwym była weryfikacja zarówno samego Nabywcy, jak również osoby podającej się za jej przedstawiciela. Podkreślaliśmy ten fakt od samego początku.

Dla dobra Klubu proces weryfikacji TELE-FONIKA rozpoczęła niezwłocznie w kolejnych dniach i nadal się on toczy. Równolegle taki proces prowadzą prawnicy TS Wisła, z którymi w stałym kontakcie są prawnicy TELE-FONIKI.

Podkreślamy raz jeszcze, że w naszym oświadczeniu z dnia 21 lipca 2017 roku wskazywaliśmy, że samo złożenie oferty nie oznacza finalizacji transakcji – a jest jedynie jej początkiem. Dopiero po pozytywnej ocenie Nabywcy oraz Klubu, transakcja może być zamknięta (zgodnie z zapisami umowy jest na to 60 dni).

Wskazywaliśmy również, że niezbędny jest proces weryfikacji oferty i oferującego. W związku z terminem złożenia oferty, nie było oczywiście możliwości dokonanie takich działań przed 21 lipca. Przypomnijmy, że dopiero pozytywnie zakończone sprawdzenie potencjalnego Nabywcy pozwoli na sfinalizowanie transakcji, czyli nabycie przez Stechert Gruppe 100% akcji spółki Wisła Kraków SA.

Przez ostatnie kilka dni mieliśmy do czynienia z kampanią medialną, w której nie tylko ogłoszono sfinalizowanie całego procesu sprzedaży, ale także publikowano pochodzące z „wiarygodnych źródeł” informacje o planowanych inwestycjach, a nawet pozwalano sobie na ogłaszanie, kto i na jakim stanowisku pozostanie w Klubie.  

Na medialnej giełdzie nie brakowało informacji o kolejnych spotkaniach z inwestorami oraz listy mających w nich uczestniczyć osób. Te doniesienia tylko uwiarygadniały działania podejmowane w imieniu Stechert Gruppe i rozbudzały oczekiwania.

W tym samym czasie, zgodnie z zapowiedzią Grupa TELE-FONIKA podejmuje działania mające na celu zweryfikowanie intencji i możliwości potencjalnego kontrahenta.