TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Kodeks dostawców

Kodeks dostawców

Kodeks dostawców określa ogólne zasady etyki i przyjęte przez TELE-FONIKA Kable kierunki zrównoważonego rozwoju, które obowiązują dostawców towarów i usług oraz ich pracowników w trakcie współpracy. Celem niniejszych wytycznych jest zapewnienie, że TELE-FONIKA Kable współpracuje z dostawcami, którzy podzielają właściwe podejście do prowadzenia biznesowych relacji, dążą do zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzają rozwiązania i wartości spójne z niniejszym kodeksem, co stanowi istotne kryterium w procesie kwalifikacji i oceny potencjalnych dostawców.

Do pobrania

Kodeks dostawców

TELE-FONIKA Kable - Kodeks dostawców Pobierz

Suppliers code of conduct

TELE-FONIKA Kable - Suppliers code of conduct Pobierz