TELE-FONIKA Kable S.A.
Ogólne warunki umów

Ogólne warunki umów

Ogólne Warunki Umów (OWU) znajdują zastosowanie do umów dostawy lub sprzedaży kabli, przewodów, akcesoriów kablowych oferowanych lub produkowanych przez TELE-FONIKĘ Kable SA z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000491666, posiadającą REGON 270543582, NIP 626 000 43 86 o kapitale zakładowym w wysokości 759 000 000 zł, w całości opłaconym na rzecz kontrahentów będących przedsiębiorcami, a także do usług przechowania świadczonych przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy

Do pobrania

Obowiązujące od 01.03.2021

Ogólne Warunki Umów TELE-FONIKA Kable obowiązujące od 01.03.2021 Pobierz General Terms and Conditions of Agreements of TELE-FONIKA Kable valid from 01.03.2021 Pobierz

Obowiązujące do 28.02.2021

Ogólne warunki umów TELE-FONIKA Kable S.A. Nr 2-2016 obowiązujące od 29 02 2016 Pobierz PL General Terms and Conditions of Agreements No 2-2016, in force as of 29.02.2016 Pobierz Ogólne warunki umów TELE-FONIKA Kable S.A. Nr 2-2016 obowiązujące od 29 02 2016 (Niemcy) Pobierz Ogólne warunki umów TELE-FONIKA Kable S.A. Nr 2-2016 obowiązujące od 29 02 2016 (Wielka Brytania) Pobierz

Obowiązujące do 29.02.2016

Ogólne warunki umów TELE-FONIK Kable S.A. Nr 2-2016 obowiązujące do 29 02 2016 Pobierz General Terms and Conditions of Agreements No 2-2016, in force before of 29.02.2016 Pobierz Ogólne warunki umów TELE-FONIKA Kable S.A. Nr 2-2016 obowiązujące do 29 02 2016 (Niemcy) Pobierz Ogólne warunki umów TELE-FONIKA Kable S.A. Nr 2-2016 obowiązujące do 29 02 2016 (Wielka Brytania) Pobierz