TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Umów (OWU) znajdują zastosowanie do umów dostawy lub sprzedaży kabli, przewodów, akcesoriów kablowych oferowanych lub produkowanych przez TELE-FONIKĘ Kable SA z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000491666, posiadającą REGON 270543582, NIP 626 000 43 86 o kapitale zakładowym w wysokości 759 000 000 zł, w całości opłaconym na rzecz kontrahentów będących przedsiębiorcami, a także do usług przechowania świadczonych przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy.

Do pobrania

Obowiązujące od 01.03.2021

Ogólne Warunki Umów TELE-FONIKA Kable obowiązujące od 01.03.2021 Pobierz General Terms and Conditions of Agreements of TELE-FONIKA Kable valid from 01.03.2021 Pobierz

Obowiązujące do 28.02.2021

Ogólne warunki umów TELE-FONIKA Kable S.A. Nr 2-2016 obowiązujące od 29 02 2016 Pobierz PL General Terms and Conditions of Agreements No 2-2016, in force as of 29.02.2016 Pobierz Ogólne warunki umów TELE-FONIKA Kable S.A. Nr 2-2016 obowiązujące od 29 02 2016 (Niemcy) Pobierz Ogólne warunki umów TELE-FONIKA Kable S.A. Nr 2-2016 obowiązujące od 29 02 2016 (Wielka Brytania) Pobierz

Obowiązujące do 29.02.2016

Ogólne warunki umów TELE-FONIK Kable S.A. Nr 2-2016 obowiązujące do 29 02 2016 Pobierz General Terms and Conditions of Agreements No 2-2016, in force before of 29.02.2016 Pobierz Ogólne warunki umów TELE-FONIKA Kable S.A. Nr 2-2016 obowiązujące do 29 02 2016 (Niemcy) Pobierz Ogólne warunki umów TELE-FONIKA Kable S.A. Nr 2-2016 obowiązujące do 29 02 2016 (Wielka Brytania) Pobierz