TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Sieć ekspercka
12.06.2018

Intuicyjne instalacje przeznaczone do budownictwa

Intuicyjne instalacje przeznaczone do budownictwa

Jakub Siemiński  - Dyrektor Działu Rozwoju Grupa TFKable

Intuicyjne instalacje przeznaczone do budownictwa

Linia produktów TFPremium YDY marki TELE-FONIKA, czyli przewody instalacyjne płaskie i okrągłe spełniające w 100% wymagania norm krajowych i międzynarodowych

Intuicyjna instalacja oraz podwyższone wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, zapewniają wykorzystanie funkcjonalnych rozwiązań w zakresie montażu instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych użyteczności publicznej, czy mieszkalnych. Co więcej, nowoczesne technologie i związane z nimi metody układania instalacji elektrycznych, obecnie pozwalają na zidentyfikowanie znaczących wyzwań na etapie projektowania i montażu w danych konstrukcjach budowlanych. Grupa TFKable będąc producentem kabli i przewodów stosowanych m.in. w budownictwie, podjęła szereg działań mających na celu pełne dostosowanie się do funkcjonalnych oczekiwań instalatorów oraz standardów ujętych w normach krajowych i międzynarodowych. Przeprowadzone badania typu pozwoliły na wprowadzenie udoskonalonej linii przewodów wielożyłowych  płaskich i okrągłych o izolacji i powłoce PVC z żyłami miedzianymi marki TFPremium YDY. Co więcej, na przewodach tych przeprowadzono dodatkowe testy, których pozytywne wyniki, stanowią o wysokiej efektywności wprowadzonych zmian jakościowych.

Sieć ekspercka  Zdecydowanie pierwszy sprawdzian został przeprowadzony podczas opracowywania projektu budowlanego, gdzie istotnym jest  wprowadzenie kompletnego asortymentu systemu montażowego instalacji. Co oznacza, że należy kierować się określoną funkcjonalnością, z uwagi na to że po wykonaniu konstrukcji każda kolejna zmiana generuje opóźnienia w harmonogramie inwestycji, jak również dodatkowe koszty prac. Stąd, finalny projekt z naniesionym wszystkimi elementami instalacji elektrycznych, pozwala montażystom wykorzystać  nowoczesne technologie, a zatem przynosi wymierne korzyści. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że instalacje elektryczne mają olbrzymie znaczenie dla ogniowego bezpieczeństwa tych obiektów, czyli bezwzględnie należy mieć na uwadze zaostrzone przepisy, wynikające z wprowadzonej w lipcu 2017 roku dyrektywy CPR, która m.in. opiera się na zastosowaniu w produkcji przewodów odpowiednich materiałów, specjalnych tworzyw. A zatem podwyższone wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wyższa odporność na  działania mechaniczne, doskonała izolacja od wpływu na czynniki zewnętrzne oraz wysoka odporność przeciwprzepięciowa to cechy tzw. super bariery ochronne, które powinny charakteryzować przewody instalacyjne, stanowiące główny element asortymentu montażowego.

Drugim sprawdzianem były prace montażowe, w tym zwłaszcza układanie przewodów instalacyjnych. Czyli, właściwy dobór przewodów to podstawa bezawaryjnej eksploatacji instalacji eklektycznej. Natomiast błędy wynikające z pozornych oszczędności na ilości przewodów oraz niestaranne prace układania instalacji, przyniosą odwrotny efekt, czyli dodatkowe poprawki, które będą wymagały modyfikacji, a co się z tym wiąże koszty tych prac, czyli  ponownie pojawi się ryzyko opóźnień w harmonogramie inwestycyjnym i dodatkowe nakładamy finansowe. Tym samym, rozwiązaniem jest intuicyjna instalacja, która gwarantuje specjalnie zaprojektowane, odporne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne oznaczenie boczne, określające pozycję żył, co pozwala  na szybką identyfikację żyły uziemiającej. Co więcej, wypukłe znakowanie boczne również jest niezbędne, ponieważ ułatwia pracę z przewodem instalatorom, pracującym w rękawiczkach ochronnych lub gdy warunki oświetleniowe nie pozwalają na bezbłędną identyfikację koloru żył roboczych. Ważna jest również zaprojektowana średnica zewnętrzna przewodu, dzięki której łatwiejsza jest instalacja w miejscach z ograniczonym dostępem w przestrzeni roboczej.

Sieć eksperckaOstatni sprawdzian polegał na przetestowaniu instalacji w warunkach montażu, czyli forma konfekcjonowania jest ważna, ponieważ przewody i kable instalacyjne dostarczane są w specjalnym opakowaniu, którego funkcjonalność ułatwia instalację. Zatem ergomontaż klasy premium, czyli przewody instalacyjne pakowanie są  na specjalnej nowoczesnej linii do krążkowania, która zwiększa precyzyjność zwijanego przewodu, a z drugiej strony ułatwia odwijanie kabla. Jednym z ważniejszych elementów jest również zaprojektowana nitka rozdzierająca (ripcord), która bezpośrednio wpływa na łatwość obsługi i praktyczny montaż.     

Podsumowując, przezwyciężenie wyzwań na etapie projektowania i montażu instalacji elektrycznych, to nie tylko praktyczny montaż oraz łatwość obsługi, ale też optymalizacja czasu prac oraz kosztów inwestycyjnych. Co więcej, staranie zaplanowana instalacja, która uwzględnia jakość asortymentu montażowego, gdzie znaczna uwaga poświęcona jest wysokiej jakości przewodom instalacyjnym takim jak TFPremium YDY, daje gwarancję dalszej, zgodnej z wymaganiami, oczekiwanej funkcjonalności klientów i ostatecznych użytkowników, czyli mieszkańców, pracowników. Natomiast wprowadzenie podwyższonych wymagań w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji, pozwala na przyjęcie standardów zgodnych z międzynarodowymi i krajowymi przepisami. W tym miejscu, warto podkreślić fakt, że wymóg zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania uruchamiany jest już na etapie produkcji, a następnie testów, które poświadczane są odpowiednimi certyfikatami, na podstawie pozytywnych wyników z audytów  przeprowadzanych przez zewnętrzne jednostki notyfikujące.
Tym samym, Grupa TFKable, z uwagi na przyjęty zintegrowany system jakości, gwarantuje spełnienie w 100% wymagań  norm krajowych i międzynarodowych