TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Sieć ekspercka
16.07.2018

Innowacyjne i bezpieczne rozwiązania dla przemysłu dostarczane przez Grupę TFKable

Innowacyjne i bezpieczne rozwiązania dla przemysłu dostarczane przez Grupę TFKable

Innowacyjne i bezpieczne rozwiązania dla przemysłu dostarczane przez Grupę TFKable

Grupa TFKable od ponad 25 lat wprowadza  innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na dostarczanie określonych wartości. Realizujemy projekty znaczące biznesowo dla partnerów, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań przesyłowych w oparciu o wysokie standardy jakości, bezpieczeństwa oraz z uwzględnieniem norm środowiskowych. Do niezwykle istotnych projektów, realizowanych w ostatnim czasie zdecydowanie należą linia produktów TFPremium YDY, kable falownikowe – bezhalogenowe oraz linia mobilna średniego napięcia TFEasyline MVC.

„Dostarczamy sprawdzone i solidne rozwiązania o wysokim zaawansowaniu technologicznym, które pozwalają na efektywne dopasowanie naszych kabli i przewodów do kompletnych konstrukcji, zapewniając ich niezakłócone funkcjonowanie. W efekcie, laboratoria Grupy TFKable w Bydgoszczy i Krakowie, jak również dział technologów, podejmują działania, mające na celu usprawnianie właściwości mechanicznych i użytkowych naszych produktów – co przekłada się na tworzenie ponad 2000 nowych kodów produktów, prowadzenie ponad 30 prac rozwojowych związanych z nowymi grupami produktów, czy przeprowadzeniu ponad 500 prób technologicznych w skali roku. Co więcej od 2016 r. naszym priorytetem jest pełne dostosowanie produkcji i znakowania kabli i przewodów wprowadzanych przez nas do obrotu, zgodnie ze standaryzacją CPR, w efekcie nasze laboratorium Prób Ogniowych w zakładzie Kraków-Wielicka przeprowadziło od 2016 r. blisko 1000 testów wewnętrznych w zakresie rozprzestrzeniania się płomienia na próbkach i wiązkach.” – wskazuje Ryszard Pilch, Wiceprezes ds. Sprzedaży, Grupa TFKable

 

Jakub Węgrzyn

Kierownik Zespołu Technologicznego ds. Przewodów, Grupa TFKable

Linia przewodów instalacyjnych marki TFPremium YDY, czyli funkcjonale i ergonomiczne  rozwiązanie w zakresie montażu instalacji elektrycznych

TFPremium YDY 450/750V oraz YDYp 450/750V

Produkty TFPremium YDY – to linia przewodów wielożyłowych o izolacji i powłoce PVC, z żyłą miedzianą okrągłą, jednodrutową (klasy 1) o wysokiej czystości miedzi na poziomie 99,99%, przeznaczona do instalacji na stałe w obiektach przemysłowych i domowych, nad, w i pod tynkiem, w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz w rurach i betonie za wyjątkiem bezpośredniego osadzania w betonie sypanym jednofrakcyjnym, wibrowanym i ubijanym. Przewody YDY mogą być również stosowane na zewnątrz budynków z uwzględnieniem ochrony UV.

Z powodu różnic dot. formy konstrukcji/instalacji rozróżnia się okrągłe i płaskie typy przewodów marki TFPremium YDY

Sieć ekspercka

Cechy wspólne konstrukcji  TFPremium YDY –  dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki PVC konstrukcja pozwala na osiągnięcie maksymalnej temperatury pracy żyły na poziomie +70 st. Celsjusza.Przewody mogą być instalowane na stałe w warunkach otoczenia do -40 st. Celsjusza. Przewody są odporne na jednosekundowe zwarcia do temperatury chwilowej na poziomie 160 st. Celsjusza. Wszystkie produkty są oznaczone znakiem CE będące w zgodzie z aktualnymi wymogami rynku europejskiego. Dzięki specjalnemu wykonaniu wg nowej normy PN-E-90068 przewody serii TFPremium charakteryzują się wyższą odpornością na degradujące jakość i żywotność przewodu działania mechaniczne, doskonale izolują żyły robocze od wpływu środowiska zewnętrznego oraz są odporne w większym stopniu na przepięcia pomiędzy żyłami roboczymi.
 
TFPremium YDY a palność – wszystkie kable typu YDY spełniają wymogi nierozprzestrzeniania płomienia wg normy IEC 60332-1-2 oraz spełniają kategorię bezpieczeństwa pożarowego Eca zgodnie z europejskim rozporządzeniem CPR.
 

TFPremium YDY a intuicyjna instalacja – wszystkie płaskie wersje przewodu YDY posiadają charakterystyczne, odporne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne boczne znakowanie przestrzenno-graficzne, które określa pozycję żyły żo, co pozwala  na szybką identyfikację żyły uziemiającej bez potrzeby usuwania powłoki. Przestrzenna forma znakowania pozwala na identyfikację żyły nawet w warunkach ograniczonej widoczności. Co więcej, budowa przewodu płaskiego YDYp pozwala na łatwiejszą instalację w miejscach z ograniczonym dostępem do przestrzeni roboczej. Wpływ na intuicyjny montaż ma również forma konfekcjonowania  na specjalnej nowoczesnej linii do krążkowania oraz dodatkowo zaprojektowana nitka ułatwiająca rozdzieranie powłoki (ripcord), obecna również w wersji okrągłej YDY, która zdecydowanie ułatwia odwijanie oraz montaż przewodu.

Obie wymienione konstrukcje występują w wariancie napięciowym  450/750V.

 

Tomasz Zdechlik

Starszy technolog, Grupa TFKable

Specjalna elastyczna usieciowana  mieszanka typu XLPE jako materiał izolacyjny, zapewniająca doskonałą giętkość kabli bezhalogenowych do połączeń pomiędzy silnikami a przemiennikami częstotliwości (falownikami)

 Kable falownikowe 2XSLCHK-J, Dca-s2,d0,a1

Nowa jakość w automatyce przemysłowej poprzez zastosowanie:Sieć ekspercka

  • Bezhalogenowych tworzyw, w tym bezhalogenowej powłoki wykonanej ze specjalnej mieszanki LSOH, dzięki którym w przypadku pożaru nie dochodzi do rozprzestrzeniania ognia, emitowania znacznych ilości korozyjnych żrących dymów, będących głównym a zarazem bezpośrednim źródłem zagrożenia życia i zdrowia w sytuacjach wystąpienia ognia.
  • Powłoki zewnętrznej posiadającej wysoką odporność na działanie promieniowania UV
  • Giętkich żył o wysokiej czystości miedzi na poziomie 99,99%, charakteryzujących się doskonałymi właściwościami elektrycznymi oraz doskonałą odpornością na działania mechaniczne przy zachowaniu wysokiego współczynnika giętkości konstrukcji znacznie ułatwiającego prace instalacyjne
  • Specjalnie zaprojektowanego podwójnego ekranu składającego się z warstwy folii aluminiowopoliestrowej dobrze tłumiącej wszelkie sygnały powyżej 300 MHz oraz oplotu z cynowanych drutów miedzianych  (ponadstandardowe krycie min. 85%), który hamuje rozprzestrzenianie zakłóceń pochodzących od niższych częstotliwości. Dzięki zastosowaniu ekranu EMC kabel nie powoduje zakłóceń w pracy innych urządzeń, jednocześnie jest odporny na zakłócenia emitowane przez urządzenia bądź systemy w pobliżu których jest zainstalowany. Wysoka kompatybilność elektromagnetyczna doskonale sprawdza się w przypadku pracy kabla w serwonapędach.

 

Ok. 20% większa obciążalność kabli w izolacji ze specjalnej mieszanki usieciowanego XLPE  wobec kabli gdzie na izolacji wykorzystywany jest termoplastyczny PE

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH PE VS XLPE

TABELA PRZEJŚCIA MOCY PRZEKSZTAŁTNIKA

MOC

2YSLCH-J IZOLOWANY PE

2XSLCH-J IZOLOWANY XLPE

kW

Ilość żył x przekrój

Przybliżona średnica zewnętrzna

Ilość żył x przekrój

Przybliżona średnica zewnętrzna

15

4x10

17,8

4x10

17,8

18,5

4x16

20,6

4x10

17,8

22

4x25

24,6

4x16

20,6

30

4x25

24,6

4x25

24,9

37

4x35

27,4

4x25

24,9

45

4x35

27,4

4x35

27,4

55

4x50

32,4

4x35

27,4

75

4x70

37,4

4x70

37,4

90

4x95

42,9

4x70

37,4

110

4x120

46,1

4x95

42,9

132

4x150

52,0

4x120

46,1

160

4x185

58,5

4x150

52,0

200

4x240

63,6

4x185

58,5

Pogrubione liczby – Przekroje izolowane materiałem XLPE, które mogą zastąpić większe przekroje wersji izolowanych w PE dla określonej mocy [kW]

 
 

 

Wiesław Mokański

Główny Technolog Zakład Bydgoszcz, Grupa TFKable

System serwisowej linii kablowej SN – kompleksowe rozwiązanie dla profesjonalnej energetyki

TFEasyline MVC

TFEasyline MVC jest określeniem mobilnej linii kablowej średniego napięcia / serwisowej linii kablowej średniego napięcia, która jest  kompleksowym rozwiązaniem technicznym  gwarantującym przywrócenie ciągłości zasilania w przypadkach,  kiedy zostało ono przerwane.

Rozwiązanie minimalizuje czas wyłączenia prądu podczas planowanych remontów lub podczas awarii sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie zostało wdrożone,  a użytkowane jest przez PGE Dystrybucję SA.

Sieć ekspercka

 
Zalety:
 - Łatwy, szybki montaż w każdych warunkach środowiskowych
 - Duża odporność na wielokrotne zwijanie i rozwijanie kabla głównego i łączników jednożyłowych
 - Zwiększona odporność osprzętu na łączenie i jego rozłączanie
 - Całkowita zgodność w zakresie własności elektrycznych z normą PN-HD 620S2:10C
 - Kategoria B – w zakresie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia, zgodnie z metodyką PN-EN 60332-2-23
 - Klasa reakcji na ogień Eca zgodnie z wymaganiami PN-EN 50575
 - Brak konieczności ubiegania się o pozwolenia urzędowe na rozwijanie linii - co w zdecydowany sposób skraca czas przywracania zasilania / usuwania awarii.
 
 
Wyposażenie
  • Umieszczony na bębnie metalowym kabel trzyżyłowy zakończony gniazdami stykowymi
  • Wielofunkcyjna przyczepa kablowa
  • Jednożyłowe łączniki kablowe służące do łączenia kabla trzyżyłowego z linią napowietrzną / transformatorem
  • Rozłącznik próżniowy
  • Wyposażenie dodatkowe zapewniające bezpieczeństwo podczas eksploatacji (skrzynki łączeniowe, najazdy kablowe, elementy ostrzegawcze