TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Sieć ekspercka
28.08.2019

Ochrona przeciwpożarowa to nasza odpowiedzialność. Twoja też.

Ochrona przeciwpożarowa to nasza odpowiedzialność. Twoja też.
Tomasz Szewczyk - Manager ds. Rozwoju, TFKable Group
Jakub Węgrzyn - Kierownik Zespołu Technologicznego ds. Przewodów, TFKable Group
 

Wprowadzone dwa lata temu Rozporządzenie CPR wdrożyło m.in. konkretne wymagania dotyczące właściwości użytkowych, odnośnie wyrobów budowlanych jakimi są kable i przewody, opisując dokładnie proces ich badań i klasyfikacji. W Polsce wprowadzono normę SEP-E -007:2017-09, której wymagania stanowiły podstawę do opracowania przez firmę TFKable Group szerokiej palety produktów. W dwa lata po wejściu w życie Rozporządzenia CPR (Construction Products Regulation – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011) można przyjąć, że rynek zareagował i wdrożył nowe standardy.

Wymagania te m.in. odnośnie stosowania zdefiniowanych klas reakcji na ogień, coraz częściej są wprowadzane w  dokumentacjach projektowych, dzięki czemu wykonawcy wybierają odpowiednie konstrukcje kablowe, które uwzględniają podwyższone normy bezpieczeństwa pożarowego. Ten pozytywny trend świadczy również o tym, że rynek przyswaja nowe zmiany związane ze stosowaniem odpowiednich wymagań i zaleceń, które wprowadza Rozporządzenie CPR.

Jednak na poziomie krajowych regulacji w Polsce, podobnie jak w zdecydowanej większości krajów europejskich, zapisy przyjęte w Rozporządzeniu CPR nie wskazują pełnych wymagań dotyczących m.in. przypisania odpowiednich klas reakcji na ogień do danego rodzaju budynków i budowli. Stąd obecnie trwają prace legislacyjne nad przygotowaniem transparentnych zapisów, których wdrożenie wiążę się z przeprowadzeniem na szeroką skalę konsultacji społecznych i branżowych, co z pewnością spowoduje, że najwcześniej za kilkanaście miesięcy lub nawet kilka lat zostaną one w wymaganej formie zaimplementowane. Tym samym, większość z dojrzałych rynków wspiera się licznymi rekomendacjami wydawanymi przez krajowe, eksperckie stowarzyszenia, które na podstawie analiz i badań dostępności produktów kablowych przyporządkowują odpowiednie klasy reakcji na ogień do stosowania w budynkach i budowlach użyteczności publicznej.

Między innymi w Polsce od września 2017 roku mamy dostępną normę SEP-E-007:2017-09, która w prosty i przejrzysty sposób dzieli budynki na drogi ewakuacyjne oraz pozostałą ich część, przypisując do zidentyfikowanych pomieszczeń odpowiednie konstrukcje kablowe w klasach reakcji na ogień. Ten system podziału tj. na dwie „strefy” przyjęły również niektóre kraje UE, w tym Niemcy, Węgry i Czechy. 

Ekspercka regulacja krajowa - norma SEP-E-007:2017-09

W normie SEP-E-007:2017-09 dla dróg ewakuacyjnych przyjęto wysoką klasę B2ca—s1b,d1,a1, a dla pozostałej części budynku przypisano klasę Dca-s2,d1,a2/a3. Natomiast mała kubatura to klasa Eca. Jak można wywnioskować, wymagania te nie są zbyt restrykcyjne w porównaniu  do zapisów przyjętych w innych krajach  m.in. w Niemczech, Belgi, Włoszech, czy Hiszpanii , które minimalną wymaganą klasę reakcji na ogień Cca przypisały do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. Wartym uwagi  jest również jedyny oficjalny dokument tj. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/776 z dnia 16 maja 2019 roku, które nakazuje stosowanie w tunelach kolejowych kabli klasy co najmniej B2ca-s1a, a1 lub przeprowadzenie oceny ryzyka, jeśli zastosowano klasę niższą.

Kable zainstalowane na stałe w obiektach budowlanych podlegają regulacjom krajowym i europejskim

Aktualnie zasadniczym pytaniem, które powinien zadać projektant na rynku polskim, to:  „W jaki sposób stosować się do wymagań  normy SEP?” W odpowiedzi TFKable Group, przygotowała szeroką ofertę kabli i przewodów w segmencie produktów elektroenergetycznych, która spełnia standardy wskazane w normie, wspierając jej zakres licznymi informacjami, wyjaśniającymi ich zastosowanie przy projektowaniu tras kablowych.  Co więcej, reagując na zapotrzebowanie rynku związane z brakiem przewodów 750V w wariancie klasy reakcji na ogień Dca oraz aluminiowych odpowiedników kabli 1kV w wersji bezhalogenowej TFKable Group opracowała i zbadała w notyfikowanym laboratorium konstrukcje, które te wymagania spełniają.

Nowoczesne przewody bezhalogenowe 750V w klasie reakcji na ogień Dca

Przewód FLAMEBLOCKER 750 HDX(p) w wersji okrągłej i płaskiej - jest to odpowiednik znanego i zasłużonego YDY(p) 750V z tym, że w opisywanej  konstrukcji oprócz zastosowania powłoki bezhalogenowej, wprowadzono  również aramidową nitkę rozdzierającą tzw. RIPCORD. To rozwiązanie zdecydowanie poprawia funkcjonalność podczas montażu, tj.  pozwala w łatwy sposób rozerwać powłokę przewodu bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi, a przy tym minimalizuje możliwość uszkodzenia izolacji. Dodatkowym elementem poprawiającym sposób instalacji szczególnie w trudnych warunkach oświetlenia jest wprowadzenie charakterystycznego wypukłego oznaczenia pozycji żyły „ŻO”, które pozwala precyzyjnie zidentyfikować pozycję żyły ochronnej. Jeśli chodzi o badania pod kątem CPR to przewody FLAMEBLOCKER 750 HDX(p) marki TFKable, uzyskały w akredytowanym laboratorium klasę reakcji na ogień Dca-s2,d1,a1.

Warto zwrócić uwagę także na aluminiowy odpowiednik kabla FLAMEBLOCKER N2XH czyli FLAMEBLOCKER NA2XH w wersji 1kV, który nie jest konstrukcją nową na rynku, jednak przebadanie go na wysoką  klasę  B2ca (żyły sektorowe oraz wielożyłowe okrągłe) oraz klasę Cca (kable jednożyłowe),  pozwala na klasyfikowanie tego produktu w kategorii bardzo wysokiego stopnia odporności na ogień.

Kolejnymi produktami w segmencie kabli elektroenergetycznych oferowanymi przez TFKable Group są: FLAMEBLOCKER N2XH w klasie B2ca, FLAMEBLOCKER N2XCH w klasach B2ca, Cca i Dca, jednodrutowy przewód FLAMEBLOCKER H07V-Z oraz H07V-R w klasach CcaDca oraz  przewód 500V FLAMEBLOCKER NHXMH w klasie B2ca.

Należy nadmienić, iż konstrukcje linii produktów FLAMEBLOCKER marki TFKable Group zostały wzmocnione powłoką LSOH oraz przebadane, uzyskując klasę Dca lub wyższą, ze względu na przyjęte  w nich rozwiązania  technologiczne. Obecnie jest to zasadniczy atut z uwagi na dostępność na rynku podobnych produktów z tego segmentu, głównie w klasie Eca, które wg standardów CPR można uważać za produkty o niższej jakości. Klasa Eca nie definiuje odpowiedniego spełnienia wymogów związanych z bezpieczeństwem pożarowym, ze względu m.in. na brak badań dodatkowych parametrów tj. dymów (s), korozyjnych gazów (a) czy płonących kropel (d). Dodatkowo badanie palności w tej klasie odbywa się, na pojedynczej próbce, gdzie w przypadku klas wyższych wykonuje się je na wieloelementowej wiązce co daje większy zakres wariantów bezpieczeństwa w przypadku oceny ryzyka potencjalnego zagrożenia pożarem.         

Ponadto TFKable Group oferuje w segmencie kabli światłowodowych konstrukcje  w klasach wyższych m.in.  WD-NOTKMd – klasa Dca, w grupie kabli kontrolnych LiHCH w klasie B2ca, a telekomunikacyjnych J-H(St)H w klasie B2ca. Portfolio przebadanych pod kątem CPR konstrukcji dopełniają w segmencie średniego napięcia kable Cu-EPR-CWS-LSOH o przekrojach 70 mm2 i 240 mm2, które otrzymały wynik w klasie B2ca.

Wymienione konstrukcje sprawdzają się w instalacjach kablowych, gdzie niezbędne jest zachowanie wysokich współczynników bezpieczeństwa pożarowego i zgodności z wymaganiami normy SEP. FLAMEBLOCKER (N)2XH lub (N)A2XH doskonale sprawdzą się, także jako zastępniki dla znanych konstrukcji polwinitowych takich jak: YKY/YKXS czy YAKY, a  FLAMEBLOCKER HDX(p)  w przypadku instalacji podtynkowych stanowi idealny zamiennik za przewody YDY(p).

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że,  w laboratoriach TFKable Group  wykonano szereg testów jakości, które potwierdziły możliwość stosowania kabli bezhalogenowyh 1kV tj. FLAMEBLOCKER N2XH czy FLAMEBLOCKER NA2XH bezpośrednio do układania w ziemi. Dzięki temu atrybutowi, uzyskujemy optymalizację kosztów na ilości konstrukcji, gdy wymagane jest zastosowanie połączenia podziemnego pomiędzy sąsiadującymi budynkami.

Zgodność z CPR

Podsumowując, konstrukcje kablowe, które spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie przyjętych w Rozporządzeniu CPR nowych klas reakcji na ogień, są dostępne również na polskim rynku.  Jednak ich ograniczony asortyment wynika z braku jasnych zapisów, które regulowałyby ich stosowanie.  Pojawienie się takich wymagań niewątpliwie będzie sprzyjać intensyfikacji prac nad konstrukcjami, które będą musiały je spełnić. Obecnie producenci, którzy wprowadzili do oferty  odpowiednie oznakowania kabli, potwierdzone DWU tj. Deklaracjami Właściwości Użytkowych, wykazują znaczną zmianę jakości produktów do kosztów. Pomimo tego, prowadzą dalsze działania związane z uzyskaniem odpowiednich certyfikatów poświadczających osiągnięcie europejskich standardów klas reakcji na ogień.

Co więcej, mając na uwadze podnoszenie świadomości wśród instalatorów, producentów i hurtowników, jak  również użytkowników końcowych w zakresie nowych regulacji CPR – w połowie 2019 roku ruszyła ogólnoeuropejska kampania informacyjno-edukacyjna. Jest ona dedykowana promowaniu rozwiązań technologicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i prowadzona przez Europacable - wiodące stowarzyszenie producentów kabli i przewodów na świecie.

Informacje związane z kampanią Europacable znajdują się na stronie cpr.europacable.eu/pl za pośrednictwem której dostępny jest bezpłatny program szkoleniowy „Mój Trener CPR”,  najważniejsze aktualności m.in. listy kontrolne dotyczące zgodności z CPR, pytania i odpowiedzi zgrupowane w sekcji FAQ, czy „Białe Księgi”. Inną formą pozyskania informacji o obowiązujących regulacjach i wymaganiach jest dołączenie do platformy wymiany wiedzy  na temat produktów TFKable oraz bieżących trendów branżowych poprzez strefaprojektanta.tfkable.com