TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Sieć ekspercka
22.04.2019

Unikatowe właściwości mechaniczne FLAMEBLOCKER N2XH

Unikatowe właściwości mechaniczne  FLAMEBLOCKER N2XH

Karolina Zawisza – Technolog, TFKable Group

N2XH to bezhalogenowy kabel energetyczny, z rodziny kabli FLAMEBLOCKER, który cechuje nierozprzestrzenianie płomienia, niska emisja toksycznych, agresywnych i korozyjnych gazów oraz gęstych dymów w przypadku pojawienia się ognia w miejscach zainstalowania kabla. Kable te spełniają najwyższą klasę palności określoną w rozporządzeniu CPR jako B2ca–s1a,d0,a1. Aby kabel mógł otrzymać taką klasę palności musi nie tylko przejść szereg badań weryfikujących jego zachowanie w przypadku pojawienia się ognia, ale również musi osiągnąć wyniki klasyfikujące go do grupy kabli o najwyższych standardach, zgodnych z dedykowanymi do tego celu normami. Szybkość propagacji płomienia, zadymienie, płonące krople oraz pomiar wydzielania ciepła określa się przy pomocy badań przedstawionych w normach PN-EN 50399:2016 oraz EN 60332-1-2. Natomiast korozyjność wydzielanych gazów weryfikowana jest według EN 60754-1,-2. Zgodnie z przytoczonymi wyżej normami kable FLAMEBLOCKER N2XH, posiadają najwyższą możliwą klasę dostępną dla tego typu przewodów.

Przynależność do danej klasy palności określonej wg normy EN 50575 w największej mierze zależy od zastosowanych materiałów do produkcji określonego kabla. W przypadku kabli N2XH do produkcji zastosowano usieciowany polietylen (XLPE), który został użyty jako izolacja żył oraz bezhalogenowe tworzywo (LSOH) stanowiące zewnętrzną powłokę.

Usieciowany polietylen w porównaniu do termoplastycznego odpowiednika posiada poprzeczne wiązania pomiędzy długimi łańcuchami polimeru tworząc w ten sposób trwałą trójwymiarową strukturę. Taka budowa w znaczny sposób wpływa na poprawę właściwości mechanicznych w podwyższonych temperaturach jednocześnie nie pogarszając właściwości dielektrycznych tworzywa. W ten sposób żyły izolowane XLPE mogą osiągać wyższe maksymalne temperatury podczas pracy. Izolacje dostępne w N2XH są odporne na jednosekundowe temperatury zwarcia do +250°C, przy maksymalnej temperaturze pracy żyły na poziomie +90°C. Proces sieciowania polietylenu także wpływa na poprawę szeregu właściwości mechanicznych, które zapewniają pewniejszą pracę podczas montażu kabla, takich jak wzrost wytrzymałości na rozciąganie, ścieranie czy uderzenia.

Bezhalogenowe tworzywo, które pełni zewnętrzną powłokę kabli FLAMEBLOCKER N2XH, oznacza, że w swojej budowie materiał ten nie zawiera żadnych pierwiastków takich jak fluor, chlor, brom. Natomiast wypełniony jest dużą ilością dodatków nieorganicznych, które w wyniku reakcji endotermicznej rozkładają się z wydzieleniem pary wodnej w ten sposób inhibitując dalszą propagację ognia. W rezultacie zastosowania tego tworzywa ograniczone jest więc wydzielanie gęstych, czarnych dymów oraz powstawanie toksycznych i korozyjnych substancji.

FLAMEBLOCKER N2XH z uwagi na bezhalogenowy materiał izolacyjny i powłokowy jest dedykowany do instalacji elektrycznych w budynkach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie bezpieczeństwo ludzi i mienia jest celem nadrzędnym. Przeznaczony jest do instalacji na stałe, w instalacjach zasilających, oświetleniowych, do układania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, nad w i pod tynkiem, w murze i betonie, za wyjątkiem bezpośredniego osadzania w betonie sypanym jednofrakcyjnym, wibrowanym i ubijanym.