TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Dane rejestrowe

Dane rejestrowe


Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000491666

REGON: 270543582

NIP: 626-000-43-86

BDO: 000011698

Wysokość kapitału zakładowego: 759 000 000 PLN w pełni wpłacony