TELE-FONIKA Kable S.A.
Komunikacja z akcjonariuszami
26.02.2020

Komunikacja z akcjonariuszami

W dniu 20.02.2020r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o wpisaniu Pana Piotra Mirka do składu Zarządu TELE-FONIKA Kable S.A. (funkcja Członek Zarządu)  (Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 39/2020, poz. 88584 z dnia 26.02.2020r.)