TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Komunikacja z akcjonariuszami
23.02.2020

Komunikacja z akcjonariuszami

W dniu 18.02.2020r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o wykreśleniu Pana Aleksego Pachwicewicz ze składu Rady Nadzorczej TELE-FONIKA Kable S.A. (Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 37/2020, poz. 83866 z dnia 24.02.2020r.)