TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Komunikacja z akcjonariuszami
17.05.2020

Komunikacja z akcjonariuszami

W dniu 07.05.2020r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o wykreśleniu Pana Ireneusza Reszczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej TELE-FONIKA Kable S.A. oraz wykreśleniu Pana Jarosława Romanowskiego ze składu Zarządu Tele-Fonika Kable S.A. (Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 95/2020, poz.  238960 z dnia 18.05.2020r.)