TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Komunikacja z akcjonariuszami
29.09.2020

Komunikacja z akcjonariuszami

Informacja o pierwszym wezwaniu akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Spółka TELE-FONIKA Kable S.A. w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. H. Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice