TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Kable bezhalogenowe, Kable niepalne

Kable bezhalogenowe

Kable bezhalogenowe 2

Zaostrzone normy bezpieczeństwa w budynkach przemysłowych oraz użytku publicznego tj. w szpitalach, centrach handlowych, halach produkcyjnych, szkołach, dworcach kolejowych, lotniskach, czy  hotelach,) wymagają, zastosowania w procesie produkcji przewodów, specjalnych tworzyw, które do minimum ograniczą rozprzestrzenianie płomienia podczas pożaru czy wydzielanie trujących gazów i emisję dymów.

Różnice w identyfikacji stanowi dodanie odpowiedniego oznaczenia (HF, LSF, LS, LSOH itp.), np.: - MMJ HF 450/750 V,

lub też dodatkowego znaku określającego zastosowanie specjalnej mieszanki (izolacji lub powłoki), np.: - UK Ref. 624(*)B wg BS 7211 płaski.

Przykładowymi typami z tej grupy są również: NHXMH 300/500 V wg 0250-214 LIHH oraz LIHCH wg VDE 0245 oraz 0812.

Wszystkie te typy TELE-FONIKA Kable  posiadają Brand własny - FlameBlocker, która jednocześnie pozwala na identyfikację przewodów, jako spełniających następujące normy:

  • IEC 60332, EN 50266, VDE 0482-266 – określające odporność przewodów na rozprzestrzenianie płomienia (testowane na pojedynczej próbce lub wiązce przewodów),
  • IEC 61034, EN 61034, VDE 0482-1034 – określające emisję dymów podczas spalania przewodu w określonych warunkach,
  • IEC 60754, EN 50267, VDE 0482-267 – określające wydzielanie gazów korozyjnych podczas spalania.

Wszystkie wyroby przeznaczone na rynek europejski klasyfikowane są zgodnie z wymogami dyrektywy CPR.

Kable niepalne

Podczas pożaru kluczową funkcją przewodów instalacyjnych jest nieprzerwana dostawa zasilania, sygnału dla punktów i urządzeń alarmowych oraz przeciwpożarowych, niezwykle istotna ze względu na bezpieczną ewakuację. Dlatego też, przewody pod Brandem Flame-X 950, oprócz spełnienia wymogów norm dotyczących rozprzestrzeniania płomienia, emisji trujących gazów i dymów (patrz: FlameBlocker), zapewniają również ciągłość obwodu i integralność systemu podczas pożaru. Wiąże się to m.in. z odpornością na działanie ognia, wody oraz uszkodzeń mechanicznych. Przewody te stosuje się przede wszystkim w szkołach, szpitalach, tunelach, centrach handlowych, lotniskach, stadionach, teatrach czy halach przemysłowych.

Przykładowe produkty:

Flame-X 950 Standard 300/500 V wg BS 7629-1
Flame-X 950 Enhanced 300/500 wg BS 7629-1
Flame-X 950 Single 0,6/1 kV wg BS
Flame-X 950 Power 0,6/1 kV wg BS 7846-F2
Flame-X 950 Flex wg AS/NZS 5000.1 (NZS 3013)
Flame-X 950 CR1-C1 300/500 V wg NFC 32-310 (NFC 32070)
Flame-X 950 HDGs(ekw), HLGs(ekw) wg ZN-TF-208, BS 7629

Normy niepalności, jakie spełniają poszczególne, wymienione typy, to:

IEC (EN) 60331 – określająca ciągłość obwodu podczas działania ognia w czasie 180 min,

EN 50200 – określająca odporność na działanie ognia od 15 do 120 min wraz 
                  z udarem mechanicznym,

BS 6387 – określająca odporność na działanie ognia (C), wody (W), udaru mechanicznego (Z),

BS 8434 – określająca zachowanie ciągłości obwodu podczas działania ognia, wody 
                oraz udaru mechanicznego w odpowiednich odstępach czasu,

AS/NZS –  określająca integralność systemu okablowania podczas działania ognia, wody 
                
oraz udaru mechanicznego,

NFC 32-070 – określająca ciągłość obwodu podczas działania ognia w określonym czasie.

Wyroby przeznaczone na rynek europejski klasyfikowane są zgodnie z wymogami dyrektywy CPR.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##openipcxp.dutgidlt#at#iuzpqat.rdb##

DoP