TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
 - Baner

Kable Cu i Al do układania w budynkach

Kable w izolacji i powłoce polwinitowej, polietylenowej lub z uniepalnionych tworzyw na bazie poliolefin lub silikonu, przeznaczone są do przesyłu energii elektrycznej. Do instalacji wewnątrz budynków mogą być również zastosowane kable opisane w rozdziale – Kable Cu i Al do układania w ziemi, które odpowiadają wszystkim wymaganiom. W budynkach specjalnego znaczenia i przeznaczenia stosuje się kable bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, ognioodporne tzw. kable bezpieczeństwa.

Kable o małych przekrojach mają swoje zastosowanie w gospodarstwach domowych do zasilania całych budynków jak i pojedynczych urządzeń energetycznych takich jak pompy, grzejniki silniki, szafy sterujące, ważne urządzenia np. do podtrzymywania zasilania w szpitalach, kinach, budynkach użyteczności publicznej.
Kable o większych przekrojach stosowane są do zasilania urządzeń wymagających dużych mocy, a jednocześnie wysokiej odpowiedzialności lub pracujące w warunkach zagrożenia pożarowego.

Standardowe badania parametrów, oprócz badań elektrycznych i mechaniczych, testują m.in.: odporność na rozprzestrzenianie ognia, emisje toksycznych, agresywnych, korozyjnych gazów oraz gęstych dymów podczas spalania, zachowanie funkcji kabla przez określony czas w czasie pożaru.

Zachowanie funkcji kabla jest bardzo istotne z uwagi na konieczność dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie w warunkach pożaru jest niezbędne do prowadzenia szybkiej i bezpiecznej akcji ratunkowej. Podstawowe ich zastosowanie to windy w budynkach o dużej koncentracji ludzi jak stadiony, centra handlowe, biurowce kina, teatry, hotele, itp.

Kable elektroenergetyczne miedziane o niskiej emisji dymów, 0,6/1 kV Kable bezpieczeństwa ognioodporne bezhalogenowe o niskiej emisji dymów, 0,6/1 kV

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

T: +48 52 364 3353
F: +48 52 364 3352
##wkrh#at#iuzpqat.ea##

DoP