TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
 - Baner

Kable Cu i Al do układania w ziemi

Kable w izolacji i powłoce polwinitowej lub polietylenowej przeznaczone są do przesyłu energii elektrycznej. Linie energetyczne mogą być prowadzone bezpośrednio w ziemi, w kanałach kablowych, terenie wilgotnym, a  nawet w wodzie.
Kable o małych przekrojach mają swoje zastosowanie w gospodarstwach domowych, gdzie używane są do zasilania całych budynków jak i pojedynczych urządzeń energetycznych jak pompy, grzejniki, silniki itp.
Kable o większych przekrojach stosowane są w energetyce - do przesyłu energii elektrycznej pomiędzy stacjami transformatorowymi, a także w przemyśle - do zasilania budynków przemysłowych, w urządzeniach wymagających dużych mocy.
Standardowe badania parametrów elektrycznych i mechanicznych polegają na przeprowadzeniu testów wytrzymałości elektrycznej izolacji, rezystancji żył oraz rezystancji izolacji.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

Kable elektroenergetyczne miedziane i aluminiowe w powłoce polwinitowej, 0,6/1 kV Kable elektroenergetyczne miedziane i aluminiowe w powłoce polietylenowej, 0,6/1 kV Kable elektroenergetyczne miedziane i aluminiowe w powłoce polwinitowej lub polietylenowej z dodatkowym ekranem z taśm lub drutów miedzianych, 0,6/1 kV

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

T: +48 52 364 3353
F: +48 52 364 3352
##wkrh#at#iuzpqat.ea##

DoP