TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Kable średnich <br />napięć

Kable średnich napięć

Kable średnich napięć 2

Kable średnich napięć o izolacji XLPE wykorzystywane są powszechnie w energetyce do przesyłu energii elektrycznej na etapie jej wytwarzania, w farmach wiatrowych lub solarnych, czy też małych elektrowniach wodnych oraz na etapie dystrybucji energii i zasilania w energię obszarów mieszkalnych, obiektów i instalacji przemysłowych, czy większych obiektów użyteczności publicznej.

Kable te w zależności od swojej konstrukcji mogą być układane bezpośrednio w ziemi, kanałach kablowych lub też instalowane na podporach, a przy zastosowaniu specjalnych uszczelnień tj. powłok lub opancerzenia, mogą znaleźć zastosowanie w bardzo wymagających warunkach środowiskowych.

Dzięki nowoczesnym liniom technologicznym oraz laboratoriom zakład w Bydgoszczy jest jednym z największych centrów produkcyjnych kabli średnich i wysokich napięć w Europie. W ciągu ostatnich 20 lat produkcji zakłady TELE-FONIKI Kable dostarczyły na rynki wielu krajów ponad 250 000 km kabli średnich napięć o izolacji XLPE z żyłami aluminiowymi lub miedzianymi, o konstrukcjach jednożyłowych, trzyżyłowych lub triplex, przekrojów 35–1000 mm2 i wg różnych standardów wymaganych na rynkach europejskich i światowych.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##tctgvn#at#iuzpqat.rdb##

DoP