TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
 - Baner

Okrągłe jedno i wielożyłowe w izolacji i powłoce polwinitowej

Przewody te występują w zakresie napięć 300/500 V, 450/750 V, 750 V, a także 0,6/1 kV. Przewody o napięciu znamionowym 300/500 V z żyłami jednodrutowymi i wielodrutowymi są przeznaczone do układania na stałe w pomieszczeniach suchych pod i nad tynkiem.

Przykładowe produkty:

NYM-J (-O) wg DIN VDE 0250-204
YDY, YDY-żo, YLY wg PN-HD 21.4 S2 oraz ZN-92/MP-13-K12173
EKK-LIGHT wg SS 424 02 19-3
MMJ wg SFS 2091
PFXP wg HD 21.4 S2
UK Ref. 6181Y, 619(*)Y wg BS 6004
FR-N05VV-U(-R) wg NFC 32-207

W pomieszczeniach, w których istotna jest ochrona promieniowaniem elektromagnetycznym, zastosowanie znajdują przewody z ekranem metalicznym typu NYM(St) 300/500 V.

Przewody o napięciu znamionowym 450/750 V oraz 750 V są przeznaczone do układania na stałe, w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Można je również układać zarówno nad, jak i pod tynkiem.

Przykładowe produkty:

CYKY-J (-O) – na podstawie CSN 34 7656 oraz 7657 i ZN-TF-215
YDY, YLY wg PN-87/E-90056
VMvK na podstawie NEN 3616

Przewody te zastosowanie znajdują w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, zwłaszcza w konstrukcjach stalowych, korpusach maszyn, w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

Wszystkie typy przewodów z tej grupy mogą być instalowane na zewnątrz, jednak tylko w przypadkach, gdy nie są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##openipcxp.dutgidlt#at#iuzpqat.rdb##

DoP