TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
 - Baner

Okrągłe jednożyłowe w izolacji polwinitowej

Przewody te występują w zakresie napięć 300/500 V oraz 450/750 V i są objęte normami:

DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0281-7, BS 6004, NFC 32-201-3, NFC 32-201-7, PN HD 21.3 S3 oraz PN HD 21.7 S2.

Przewody o napięciu znamionowym 300/500 V przeznaczone są do montowania wewnątrz urządzeń i w oprawach oświetleniowych. Układa się je na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach, z wyłącznym przeznaczeniem do obwodów sygnalizacyjnych lub sterujących.

Przewody o napięciu znamionowym 450/750 V przeznaczone są do układania w rurach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych. Stosowane są w stałych zabezpieczeniach instalacji wewnątrz lub na zewnątrz urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych na napięcie przemienne do 1000 V lub napięcie stałe do 750 V.

W obydwu przypadkach konstrukcje zakładają budowę z żyły:

  • jednodrutowej – H05V-U (300/500 V) oraz H07V-U (450/750 V),
  • wielodrutowej – H05V-R (300/500 V) oraz H07V-R lub 6491X (450/750 V),
  • wielodrutowej giętkiej – H05V-K (300/500 V) oraz H07V-K (450/750 V).

Przewody te mogą być również izolowane polwinitem ciepłoodpornym, co sprawia, że maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu wzrasta z +70°C do +90°C – oznaczone odpowiednio: H05V2-U, H05V2-R, H05V2-K, H07V2-U, H07V2-R i H07V2-K.

W ofercie dostępne są także przewody w izolacji bezhalogenowej typu H07Z-U, H07Z-R i H07Z-K wg DIN VDE 0282-9, BS7211 i PN-HD 22.9 S33, przeznaczone do instalacji na powierzchni lub w rurach instalacyjnych, szczególnie w miejscach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o ograniczonej emisji szkodliwych dymów i gazów trujących.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##openipcxp.dutgidlt#at#iuzpqat.rdb##

DoP