TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Ropa i Gaz, kable okrętowe i morskie

Ropa i Gaz, kable okrętowe i morskie

Ropa i Gaz, kable okrętowe i morskie 2

Kable okrętowe produkowane w TELE-FONICE Kable stanowią istotną pozycję w portfolio wyrobów przeznaczonych do przemysłu stoczniowego. Kable tego typu są oferowane przez nas  od początku lat 90. Zbierane doświadczenia, wynikające z częstych kontaktów ze stoczniami europejskimi i dalekowschodnimi, zaowocowały wypracowaniem lekkich i zwartych konstrukcji kabli, charakteryzujących się wysoką elastycznością ułatwiającą montaż w ciasnych przestrzeniach.

Innym niezwykle ważnym aspektem jest bezpieczeństwo eksploatacji kabli w tak ekstremalnych warunkach, jakie panują na jednostkach pływających. Wszystkie oferowane obecnie kable posiadają powłoki bezhalogenowe, nierozprzestrzeniające płomienia oraz niewydzielające szkodliwych gazów podczas ich palenia. Do obwodów bezpieczeństwa, np. zasilania awaryjnego oświetlenia czy dróg ewakuacji, proponujemy kable ognioodporne zapewniające bezawaryjną ich pracę, przez określony czas w warunkach pożaru.

Badania kabli przeprowadzane są w naszym nowoczesnym Laboratorium Prób Ogniowych - zakład Kraków-Wielicka, wyposażonym w niezbędną aparaturę i osprzęt do badań zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi  standardami m.in. IEC 60331 – badanie zachowania ciągłości izolacji w warunkach pożaru, IEC 60332 – badanie rozprzestrzeniania płomienia na wiązkach i pojedynczej próbce, IEC 61034 – badanie gęstości emitowanych dymów, IEC 60754 – badanie emisji korozyjnych gazów.Zespoły naszych specjalistów konstruktorów i technologów prowadzą prace, których efektem jest optymalnie niska masa kabli oraz minimalna, możliwa do osiągnięcia średnica zewnętrzna, która ułatwia montaż kabli w kanałach instalacyjnych statku. Potwierdzeniem jakości naszych kabli są certyfikaty przyznane przez renomowane jednostki certyfikacyjne na świecie, takie jak: Germanischer Lloyd, Lloyd Register, Det Norske Veritas, Polski Rejestr Statków, Registro Italiano Navale, American Bureau of Shipping, ClassNK, Bureau Veritas. Nasze kable okrętowe zainstalowane są na wielu jednostkach pływających u armatorów na całym świecie.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##dxapcsvph#at#iuzpqat.rdb##

DoP