TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Systemy <br />wysokich napięć

Systemy wysokich napięć

Systemy wysokich napięć 2

Przesył energii elektrycznej w sieciach wysokich (WN: Un 36–150 kV) najwyższych napięć (NN: 220–500 kV) stanowił zawsze największe wyzwanie, wymagające zastosowania najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Ze względu na swój charakter i znaczenie dla gospodarki, na sieci przesyłowe WN oraz NN nałożone są szczególnie restrykcyjne przepisy, dotyczące bezawaryjnej i ekonomicznej pracy.

Wymogi te  mają wpływ na  zmiany w technologii produkcji kabli, wyznaczają tym samym nowe trendy i standardy na rynku. Przełomem stało się zastosowanie polietylenu sieciowanego (XLPE), jako izolacji kabla. Materiał ten dzięki swoim właściwościom, umożliwił produkcje niezawodnych, łatwych w montażu kabli o bardzo niskim współczynniku strat dla systemów wysokich i najwyższych napięć.

Zastosowanie połączenia obiektu  poprzez system kablowy umożliwia:

  • uniknięcie  ingerencji w zastaną infrastrukturę (system kablowy w stopniu minimalnym blokuje teren pod dalsze inwestycje)
  • wysoki stopień niezawodności i bezpieczeństwa
  • bezobsługową pracę
  • minimalną ingerencję w  środowisko naturalne (niska wartość pola magnetycznego w pobliżu toru kablowego)
  • uniknięcie  negatywnego wpływu na krajobraz

Systemy kablowe znajdują zastosowanie przy podłączaniu obiektów o szczególnym znaczeniu ekonomicznym, gdy priorytetem jest zapewnienie ciągłości przesyłu energii, a także w przypadku obszarów o wysokich walorach krajobrazowych.

TELE-FONIKA Kable należy do wąskiej grupy renomowanych dostawców takich systemów, oferując kable o przekrojach do 3000 mm2 oraz napięciu do 500 kV. Pierwszy system kablowy 110 kV w naszych zakąłdach powstał już w roku 1992. W efekcie,  posiadamy jako nieliczni na świecie i jedyni w Polsce wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji kabli WN i NN.

Dział WN  zajmuje się wsparciem klienta w zakresie systemów kablowych WN:

  • projektowanie i optymalizacja konstrukcji kabla, włączając w to kalkulacje obciążalności prądowej oraz wszystkich istotnych parametrów elektrycznych
  • przygotowaniem kompleksowych ofert dla systemów WN i EWN  obejmujących dostawę kabla i osprzętu, instalację i badania pomontażowe
  • doradztwo  w zakresie projektowania systemów kablowych: dobór akcesoriów, typu uziemienia, optymalizacja warunków pracy kabla etc.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie - włącznie z tabelami i rysunkami - zostały podane  poglądowo i nie mają charakteru oferty handlowej, ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec TELE-FONIKA Kable S.A.

Kontakt w sprawie asortymentu

Nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania

##wkrh#at#iuzpqat.ea##

DoP