TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Polityka reklamacji i Ogólne warunki gwarancji

Polityka reklamacji i Ogólne warunki gwarancji

Celem strategicznym firmy TELE-FONIKA Kable jest dostarczanie swoim klientom produktów o najwyższej jakości, przyjaznych środowisku oraz społeczeńśtwu. Aby ten cel osiągnąć, niezbędne zarówno dla TELE-FONIKI Kable, jak i dla klientów jest jednoznaczne określenie polityki reklamacji.

Celem zarówno polityki reklamacji, jak i procedury reklamacji jest takie postępowanie z reklamacjami klienta, które zapewni rzetelne i terminowe ich rozpatrzenie, zabezpieczenie interesu klienta i dostawcy oraz wprowadzenie działań naprawczych i korygujących, mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie źródeł powstania reklamacji o tym samym lub podobnym charakterze w przyszłości.